Pressmeddelande -

Medel till forskning för fungerande integration av migranter och flyktingar

Formas forskarråd har beslutat att bevilja drygt fem miljoner kronor till ett forskningsprojekt som ska bidra till en fungerande integration av migranter och flyktingar. Projektet är ett europeiskt samarbete mellan forskare från fyra länder och där Sverige representeras av forskare från Malmö högskola. Målet är att få fram ny kunskap om hur nätverk i det civila samhället och icke-statliga organisationer tillsammans med kommunal verksamhet kan arbeta för att stärka integrationen.

Pågående konflikter tvingar ett stort antal människor på flykt på jakt efter trygghet och skäliga levnadsförhållanden. Det ställer samhället inför nya utmaningar. För att vi framgångsrikt ska kunna möta dem, är det angeläget med forskning som kan bidra till en fungerande integration i en ny miljö, säger Markku Rummukainen, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

I slutet av 2015 utlyste Formas medel till forskning inom JPI Urban Europe och det är inom ramen för denna utlysning som detta projekt beviljas medel.

Mer information om projektet:

Governance och lokal integration av migranter och flyktingar i Europa


Projektet har tilldelats 5 016 858 kr av Formas.

Den nuvarande rörelsen av folk från konfliktområden i länder som Afghanistan, Irak och Syrien till EU har beskrivits som en flyktingkris. Syftet med detta projekt är att verka för innovativa lösningar som kan omvandla denna kris till en möjlighet för europeiska städer.

Forskarnas mål är att få fram kunskap som kan vägleda beslutsfattare och intressenter om hur man kan arbeta för en fungerande integration av flyktingar och andra migranter. Projektet är inspirerat av framgångarna med Welcoming Cities i södra Italien för en hållbar stadsutveckling och en framgångsrik integration av diversifierade samhällen. Fokus ligger på medelstora städer i både södra och norra Europa, och en viktig del av projektet kommer att ägnas åt att undersöka hur styrningen i den lokala kontexten kan säkra en lyckad integration av nyanlända. Forskningen kommer att genomföras i nära samarbete med praktiker i syfte att gemensamt få fram ny kunskap som kan vara till nytta för exempelvis grupper och nätverk i det civila samhället och icke-statliga organisationer liksom kommunala verksamheter.

Kontakt: Docent Erica Righard, e-post: erica.righard@mah.se, telefon: 040-66 57 286

JPI Urban Europe
JPI Urban Europe är ett initiativ för samverkan mellan forsknings- och innovationsfinansiärer i Europa för att skapa europeiska lösningar för hållbar stadsutveckling med hjälp av samordnad forskning och implementering. JPI Urban Europes målsättning är att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt bärkraftiga stadsområden där EUs medborgare, samhällen och deras omgivningar kan utvecklas och blomstra.ERA-Net Cofund Smart Urban Futures (ENSUF), är JPI Urban Europes fjärde utlysning. Utlysningen stöds av Europeiska kommissionen inom ramen för programmet Horisont 2020 Samhällsutmaning 6 ”Europe in a Changing world – Inclusive, innovative and reflective societies”.

För mer information:
Ann Rodenstedt, forskningssekreterare Formas, 08-775 40 37, ann.rodenstedt@formas.se
Emilie von Essen, presschef Formas, 0702-81 40 38, eve@formas.se

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • forskning
  • stadsutveckling
  • integration
  • framgångsrik integration
  • välkomnande städer
  • hållbar utveckling
  • samhällsbyggande
  • stadsplanering


Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04