Pressmeddelande -

Nya ledamöter i Formas forskarråd

Regeringen har idag fattat beslut om tre nya ledamöter till Formas forskarråd. 

De nya ledamöterna är:

  • Helena Bjarnegård, riksarkitekt
  • Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket
  • Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, KTH

Nuvarande ledamot Lovisa Hagberg, Världsnaturfonden WWF, får förnyat förordnande. Ledamöternas förordnande sträcker sig till den 31 december 2021.

–Jag välkomnar de nya ledamöterna och ser verkligen fram emot att utveckla Formas tillsammans med dem, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson. Hon fortsätter: Med de kompetenser som nu tillförs står vi väl rustade för att bidra till att bygga kunskap för hållbar utveckling.

Regeringen har också beslutat att förnya Ingrid Peterssons förordnande som generaldirektör för Formas till den 31 augusti 2022.

Formas forskarråd är Formas beslutande organ för forskningsrådet Formas. Rådet består av tretton ledamöter. Sju är forskare som är valda av vetenskapssamhället. Sex ledamöter är samhällsrepresentanter som regeringen utser.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • formas forskarråd

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför miljöanalyser som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål, och vi kommunicerar om forskning och forskningsresultat.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04