Pressmeddelande -

Nytt nummer av Miljöforskning: Livskvalitet och rättvisa lika viktigt som teknik och miljö för hållbar stad

Pressmeddelande från Forskningsrådet Formas 2011-10-11

Nytt nummer av Miljöforskning:
Livskvalitet och rättvisa lika viktigt som teknik och miljö för hållbar stad

Grönområden har stor betydelse för städers klimat och för människors välbefinnande. Stadsplanerare har trots detta bristfällig kunskap om det grönas betydelse. Pollinering av växter och grödor, fröspridning samt vatten- och luftrening är arbete som naturen utför och som vi är beroende av i våra samhällen. Hur man med hjälp av ekosystemtjänster kan planera och bygga mer hållbara städer studeras i ett stort internationellt projekt som leds av forskare från Beijerinstitutet i Stockholm. Hållbar stad social och teknisk är temat för Miljöforsknings oktoberupplaga där ett tiotal forskare medverkar. Gräsrotsplanering och fungerande ekosystem är nödvändiga i städernas skenande utveckling. Forskning pekar på att den sociala dimensionen är lika viktig som den tekniska för att åstadkomma hållbara städer.

Miljöforskning ges ut av Formas, Forskningsrådet för miljö areella näringar och samhällsbyggande.
http://miljoforskning.formas.se

Kontakt:

Birgitta Bruzelius
08-775 4011
birgitta.bruzelius@formas.se

Maria Guminski
Tel: 08-775 4008
maria.guminski@formas.se

Ämnen

 • Utbildning

Taggar

 • ekosystemtjänster
 • hållbar stad
 • stadsplanering
 • miljö
 • jordbruk
 • grön revolution
 • ekologiskt hållbar
 • ekologiskt
 • ekosystem
 • biologisk mångfald

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04