Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt nummer av Miljöforskning: Växter bas i ekonomin

Nytt nummer av Miljöforskning: Växter bas i ekonomin

Sveriges ska utnyttja naturresurser effektivare och ekonomin ska grundas på förnybara råvaror som produceras genom en hållbar användning av ekosystemtjänster från mark och vatten. En strategi har just tagits fram, som visar vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser Sverige ska satsa på för att på sikt kunna övergå till en biobaserad samhällsekonomi. Spännande forskning på området presenteras i nya numret av Miljöforskning, där också miljöminister Lena Ek intervjuas. Forskning är nyckeln till lyckad miljöpolitik tycker hon.

Miljöforskning ges ut av Formas, Forskningsrådet för miljö areella näringar och samhällsbyggande.

http://miljoforskning.formas.se

Kontakt:
Birgitta Bruzelius
08-775 4011
birgitta.bruzelius@formas.se

Maria Guminski
Tel: 08-775 4008
maria.guminski@formas.se

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04

Kunskap bygger en hållbar värld

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.