Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

PRESSINBJUDAN Landskap för mångbruk - med exempel från England

Välkommen att ta del av vad vi i Sverige kan lära av England när det gäller landskapsförvaltning – vid ett seminarium den 27 mars på KSLA.

England ligger långt före Sverige när det gäller att genomföra idéerna i den europeiska landskapskonventionen, som Sverige nu har anslutit sig till. Formas nya bok Landskap för mångbruk, Erfarenheter från England visar hur landskapen kan förvaltas så att deras värden kommer till nytta för många intressen. Boken presenteras och diskuteras vid ett seminarium på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
Tid: 27 mars, kl 14-16 Adress: Drottninggatan 95B, Stockholm Programmet hittar du här: http://www.ksla.se/aktivitet/landskap-for-mangbruk-vad-kan-vi-lara-av-england/

Boken kostar 267 kr inkl moms, exkl frakt och expeditionsavgift och kan beställas på www.formas.se eller via Kundtjänst Formas, 08-690 95 22, formas.ldi@liber.se (ISBN 978-91-540-6065-8).
Recensionsexemplar kan beställas av Christina Lundgren, christina.lundgren@formas.se, 08-775 40 39

Pressbilder

Presslegitimation erfordras

För mer information och anmälan kontakta:
Presschef Emilie von Essen, 08-775 40 38

Ämnen

Taggar


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04

Kunskap bygger en hållbar värld

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.