Pressmeddelande -

120 miljoner kronor till forskning för en giftfri miljö

I somras efterfrågade forskningsrådet Formas ansökningar till utlysningen Giftfri miljö 2018 – kombinationseffekter. 55 ansökningar kom in och nu har myndighetens forskarråd fattat beslut om att finansiera tio fyraåriga projekt som på olika sätt utforskar den så kallade cocktail-effekten.

Utlysningen har välkomnats både av forskare och myndigheter och de beviljade projekten kommer att bidra med välbehövlig och viktig kunskap om den så kallade cocktail-effekten, alltså hur enskilda ämnen agerar tillsammans. Ökad kunskap om kombinationseffekter kommer att gynna samhället och förbättra myndigheters möjlighet att bedöma vilka risker vi utsätts för idag.

Vi är glada över att ha fått in så många bra ansökningar. En giftfri miljö är ett av Sveriges miljökvalitetsmål och en viktig framtidsfråga som också har bäring på flera av FN:s globala hållbarhetsmål. De forskningsprojekt som nu får finansiering spänner över en bredd av teman och behandlar exempelvis; reproduktion, ungas hälsa, vatten, men också effekter på bin, säger Therese Woodhill, forskningssekreterare på Formas.

Totalt beviljas närmare 120 miljoner kronor över fyra år. Medlen kommer att gå till; Karlstads universitet, Karolinska institutet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, samt Swerea IVF. Formas planerar att sammanföra de olika forskningsprojekten och följa upp dem under deras gång.

En lista över beviljade projekt finns här, tillsammans med mer information om utlysningen.

Kontaktperson: 

Therese Woodhill
Telefon: +46 (0)8-775 40 10
E-post: therese.woodhill@formas.se

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • toxikologi
 • blandningar
 • mixtures
 • kombinationseffekter
 • combination effects
 • giftfri miljö
 • non-toxic environment
 • cocktaileffekt
 • forskning
 • forskningsfinansiering

Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovationsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04