Pressmeddelande -

Delårsrapport 2006-01-01--2006-03-31

• Nettoomsättningen uppgick till 50 638 Kkr (33 283 Kkr) en ökning med 17 355 Kkr eller 52% • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3 247 Kkr (1 013 Kkr) en ökning med 2 234 Kkr eller 221% • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 578 Kkr (776 Kkr) • Periodens resultat efter skatt uppgick till 628 Kkr (1 083 Kkr) • Hedson Technologies AB har per 2006-04-27 förvärvat Edwin Trisk Ltd i England. Bolaget utvecklar och säljer torkutrustning till lackeringsverkstäder över hela världen. Årsomsättningen uppgår till cirka 35 Mkr Formo Services AB (publ.) är en rörelsedrivande koncern inom teknologi- och miljösektorn,med inriktning mot affärsområdet; Industri & Miljö, där Hedson Technologies AB ingår. Hedson Technologies har dotterbolag i Tyskland, England, Frankrike och USA. Formo Services är noterat på AktieTorget och har drygt 4 000 aktieägare.

Ämnen

  • Ekonomi, finans