Pressmeddelande -

Formo Services byter namn

Formo Services AB (publ), noterat på AktieTorget, byter den 19 maj 2006 namn till Hedson Technologies International AB (publ). VD och koncernchef i Hedson Technologies International AB är Mikael Lange. Styrelseordförande är Akbar Seddigh. Namnändringen är en konsekvens av bolagets genomförda fokusering mot verksamheten i dotterbolaget Hedson Technologies AB. Från ovanstående datum handlas bolagets aktie under kortnamnet HEDS. Ytterligare information om Hedson-aktien återfi nns på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se eller bolagets egen hemsida www.hedsontechnologies.se Malmö den 19 maj 2006. Hedson Technologies International AB (publ) Mikael Lange VD För mer information kontakta Mikael Lange Telefon kontor 040-53 42 42 Mobiltelefon 070-523 15 46 Hedson Technologies är världsledande leverantör av tvätt-, tork- och lyftutrustning till biltillverkare, lackeringsverkstäder och däckverkstäder. Produkterna marknadsförs under varumärkena Drester, IRT, Herkules och Trisk. Den svenska verksamheten fi nns i Malmö och Vänersborg och dotterbolag i Tyskland, England, Frankrike och USA. Hedson Technologies International AB (publ) är noterat på AktieTorget och har drygt 4 000 aktieägare. www.hedsontechnologies.se

Ämnen

  • Industri, tillverkning