Pressmeddelande -

Svensk jämställdhetsrådgivare till EU:s operativa högkvarter för fredsinsatsen i Kongo

En svensk civil särskild rådgivare i jämställdhetsfrågor ska ingå vid det operativa högkvarteret för den EU-ledda fredsinsatsen i Demokratiska Republiken Kongo. - Kvinnors situation i samband med fredsfrämjande insatser är en viktig fråga för Sverige. Det är därför glädjande att Sverige får tillsätta tjänsten som jämställdhetsrådgivare i EU:s fredsinsats i DR Kongo, säger försvarsminister Leni Björklund. Rådgivarens uppgift blir att stödja den militära ledningen för EU-insatsen avseende jämställdhetsfrågor. Till arbetsuppgifterna hör tillämpningen av FN:s resolution 1325 som behandlar kvinnors roll och situation i konflikter och fredsfrämjande insatser. Det innebär bland annat att kvinnors situation i DR Kongo ska beaktas vid planering och genomförande av insatsen. Regeringen har i en proposition till riksdagen föreslagit att Sverige ska ingå i en EU-ledd förstärkning till FN-insatsen MONUC i DR Kongo. Insatsen sker på mandat från FN:s säkerhetsråd och är tidsbegränsad till perioden kring de kongolesiska valen som planeras äga rum den 30 juli 2006. EU-styrkan består av soldater från Tyskland, Frankrike, Sverige, Belgien, Polen, Spanien, Portugal, Italien, Nederländerna, och Grekland. Totalt deltar cirka 1500 soldater. Det svenska bidraget beräknas uppgå till cirka 70 personer och består av ett specialförband inklusive stabsofficerare och flygtransportresurser. Rådgivaren kommer att utses av Försvarsmakten och placeras vid det operativa högkvarteret för EU-insatsen vid Einsatzführungskommando der Bundeswehr i Potsdam, Tyskland. Rådgivaren kommer även att tjänstgöra vid det högkvarter som upprättas i Kinshasa, DR Kongo. Kontakt: Toni Eriksson Pressekreterare hos Leni Björklund 08-405 25 15 070-227 92 12 toni.eriksson@defence.ministry.se Dennis Abrahamsson Pressassistent 08-405 25 30 dennis.abrahamsson@defence.ministry.se Departementssekreterare Anna Ferlin 08-405 27 25

Ämnen

  • Politik