Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Försvarsmakten och Trafikverket bygger broar i Örsundsbro

Samverkan mellan aktörer inom totalförsvaret är ett viktigt övningsmoment under Aurora 17. Media bjuds in att närvara vid ett scenario där Försvarsmakten och Trafikverket gemensamt löser övergångar över vattendrag där ordinarie bro blivit förstörd.

- För att säkerställa rörlighet för de militära förbanden och för det civila samhället vid krigssituationer kan det uppstå situationer där vi behöver använda Trafikverkets beredskapsmateriel. Nu övar vi hur vi kan samarbeta på bästa sätt, säger Jonas Frohlund, biträdande momentövningsledare för övningen med brobyggnationen.

Ett möjligt scenario är att en ordinarie bro har blivit förstörd och att Försvarsmakten inledningsvis bygger en bro med snabbbygd materiel. Det ersätts därefter med en bro från Trafikverket under tiden ordinarie broar repareras.

- Övningen vid Örsundsbro är ett led i att utveckla vårt samarbete med Försvarsmakten. Trafikverket hanterar stora delar av landets broresurser och är en del av totalförsvaret, säger Mattias Johansson, projektledare på Trafikverket.

När: Fredag den 22 september klockan 10.00

Var: Idrottsvägen 6Örsundsbro

Anmälan: sker till info@mil.se senast klockan 08:00 fredag den 22 september. Anmälan ska innehålla namn, personnummer och organisation/företag. Presslegitimation måste medföras för inpassering.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888

Vi försvarar Sverige, våra allierade och vår frihet att leva som vi själva väljer.

Försvarsmaktens yttersta uppgift är att bevara landets frihet och skydda vår rätt att själva välja hur vi ska leva. För att bygga ett starkare försvar övar vi, ofta och mycket, såväl själva som med våra allierade.