Gå direkt till innehåll
Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

Pressmeddelande -

Idag fyller Livgardet och armén 500 år

Livgardet är ett av världens äldsta förband med anor från Gustav Vasas tid. Den 14 januari 2021 firar vi 500 år av obruten kungavakt och som svenskt militärt förband. Och Livgardet är sedan 500 år en del av armén.

Den 14 januari 1521 valdes 16 dalkarlar ut för att vakta den blivande konungens liv, Gustav Eriksson Vasa. De följde honom under befrielsekampen mot danskarna och när Gustav Vasa blev kung placerades de som vakter runt slottet. Den här livvakten är ursprunget till dagens Livgarde.

Idag är Livgardet ett av Försvarsmaktens största och mest mångfacetterade förband med vitt skilda uppgifter - från skarpa insatser och att utbilda värnpliktiga till utbildning inför utlandsuppdrag och militärmusik. Men mest kända är vi än idag för våra blåklädda soldater som fortfarande bevakar de kungliga slotten.

Födelsedagen firar vi Corona-anpassat:

Vi genomför en ceremoni med kransnedläggning vid Livgardets gamla regementskyrka, Gustav Adolfskyrkan på Östermalm i Stockholm, på morgonen. Ceremonin kommer att fotograferas, filmas och publiceras på forsvarsmakten.se.

Vi har också ett högtidlighållande i Mora, där vår historia tog sin början. I denna ceremoni deltar arméchefen och delar av musikkår från Livgardet.

Jubileumet kommer också uppmärksammas genom ett antal olika aktiviteter under året, anpassade efter rådande pandemi och Folkhälsomyndighetens och Försvarsmaktens riktlinjer.

– Under jubileumsåret uppmärksammar vi Livgardets långa historia och firar tillsammans. Vi blickar bakåt för att sedan kunna blicka framåt. Vi måste veta var vi startar vår resa. För nu går resan framåt mot en ny arméorganisation med rasande fart. Och vi är en god bit på väg, säger Livgardets regementschef, överste Stefan Nacksten.

För mer information kontakta kommunikationschef Livgardet Paula Levänen, telefon: 070-252 96 44.

Mer om oss och vår historia: forsvarsmakten.se/livgardet500 och forsvarsmakten.se/livgardet

Ämnen

Presskontakt

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888