Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenskt luftvärn möter attackhelikopter

Under Försvarsmaktsövning Aurora 17 får svenskt luftvärn för första gången chansen att öva mot attackhelikoptrar – och det sker på Gotland.

------------------------------------------

Ny information:

Tyvärr kommer momentet med luftvärn mot attackhelikoptrar att genomföras först kl 14.30. Dock erbjuder vi en finsk-svensk samövning på Tofta under förmiddagen samt en fältmässig lunch.
Ny samling: Infarten till Tofta skjutfält kl 10.00.

------------------------------------------

En enhet med amerikanska attackhelikoptrar av typen AH-64 D/E Apache hjälper nu till att vässa den svenska förmågan. Attackhelikopter är ett system som Sverige saknar och det är en stor fördel för svensk personal att nu få chansen att öva mot detta kvalificerade vapensystem.

Under tisdagen kommer robot 70-enheter ur luftvärnet att samverka med en pluton med luftvärnskanonvagnar från P 4 i Skövde. Detta sker öster om Visby mellan Endre och väg 147. Luftvärnskanonvagnen är en version av Stridsfordon 90 som försetts med en kvalificerad luftvärnsradar.

Den nya 18:e stridsgruppen på Gotland kommer att förses med luftvärnskanonvagnar som närskydd av de mekaniserade kompanierna. Möjlighet att intervjua deltagande personal kommer att finnas.

När: tisdag 19/9, klockan 10.00 vid infarten till Tofta skjutfält. (samlingstiden har flyttats, tidigare gällde tiden 09.50 vid Endre kyrka). 

Anmälan: sker till info@mil.se senast klockan 08.00 den 19 september. Anmälan ska innehålla namn, personnummer och organisation/företag. Presslegitimation måste medföras för inpassering.

Eventuella frågor till Carl Sjöstrand, kommunikationschef Luftvärnsregementet, telefon 0766 49 20 60

För ytterligare information om övning Aurora 17 - besök www.forsvarsmakten.se/aurora

Vid eventuella frågor kontakta Försvarsmaktens mediecenter på 08-788 88 88.

Ämnen

Presskontakt

Media- och Informationscenter (MIC)

Presskontakt 08-788 8888

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.