Gå direkt till innehåll
Foto: Nicolas Torrenc
Foto: Nicolas Torrenc

Pressmeddelande -

Vägen till AI-implementering i byggprojekt

Under Almedalsveckan samlas återigen många av branschens aktörer för att diskutera avgörande framtidsfrågor. AI-utvecklingen är ett av de ämnena som står högt på dagordningen. Möjligheterna och idéerna sprudlar och samtalen kommer med all säkerhet att fortsätta även efter att det sista seminariet på ämnet tonat ut.

Organisationer som redan har implementerat BIM-metodik har visat sig ha en god grund att stå på – steget att koppla på AI-applikationer är i regel inte särskilt stort rent tekniskt. Organisatoriskt kan utmaningarna vara desto större, särskilt som tekniken utgår från ett obrutet informationsflöde och tillgång till data som ofta både härrör från och berör flertalet involverade aktörer i ett projekt.

De förväntade affärsnyttorna med AI-stödda byggprocesser är många men varierar också från organisation till organisation. Ju fler av de involverade i ett projekt som för egen del kan identifiera nyttor med förändringen, desto mer arbete kommer troligen att läggas ner för att realisera det nya. Ett projekt där flera inblandade kan uppleva mervärden av en AI-implementering kommer därmed ha en starkare inneboende förändringskraft än ett projekt där enbart någon av parterna ser fördelar med densamma. Att möjliggöra för fler att lyfta sig och utnyttja de ökade möjligheterna med AI-stödda arbetssätt kan på vis bidra till framgångsrik implementering. Utbytet av erfarenheter över organisationsgränser kan mycket väl vara en nyckel till framgång när gamla arbetssätt och invanda processer utmanas och ifrågasätts utifrån den numera relativt lättillgängliga AI-teknikens möjligheter. Ett sådant utbyte kan även bidra till att nya möjligheter identifieras och utvecklas vidare.

Att börja testa ny teknik kan bidra till den typen av erfarenhetsutbyte utifrån konkreta frågor och diskussioner som uppkommer i projekten. Exempel på implementeringssteg kan vara att beställaren i ett första skede ställer krav på att konsulter eller entreprenörer ska tillämpa AI-stödda arbetssätt i något eller några avseenden, och utifrån detta avrapportera till beställaren. Exempelvis vad gäller logistikflöden, kvalitetskontroller eller samordningsfrågor. Nästa steg kan vara att beställaren löpande ges full tillgång och insyn till sådan data och dokumentation. När system och rutiner för detta finns på plats kan så i ett sista steg kontraktshantering och uppföljning i huvudsak komma att ske utifrån AI-stödda arbetssätt. Där antingen beställaren, entreprenören eller en konsult är den som tillhandahåller systemstöden. Områden som vi redan nu ser kan komma att genomgå genomgripande förändringar vid implementering av AI-stödda arbetssätt är många. Upphandling och avtalsutformning. Ersättning och betalning. Kontroll och besiktning. Tidsplanering, logistik och ändringshantering, för att bara nämna några.

För egen del ser vi fram emot att fortsätta samtalet och hanteringen av de juridiska möjligheter, och utmaningar, som AI innebär för våra klienter. Kontakta oss gärna om även din organisation behöver stöd i dessa frågor och få del av vårt fortsatta arbete på området genom att följa oss i sociala medier.


Ida M Ulfsdotter, Partner/Advokat på Foyen Advokatfirma
Richard Sahlberg, Partner/Advokat på Foyen Advokatfirma
Helena Dahlberg, Advokat på Foyen Advokatfirma

Ämnen


Foyen är en affärsjuridisk advokatbyrå med starkt branschfokus inom bygg- och fastighetsbranschen. Sedan starten 1987 har Foyen levererat juridiska lösningar och en absolut spetskompetens till det privata och offentliga samhällsbygget. Våra viktigaste grundpelare för verksamheten är branschfokus och affärsförståelse. Foyen har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tillsammans är vi ca. 100 medarbetare.

Kontakter

Julia Edman

Julia Edman

Presskontakt Head of Brand & Communications

Välkommen till Foyen Advokatfirma!

Foyen är en affärsjuridisk advokatbyrå med starkt branschfokus inom bygg- och fastighetsbranschen. Sedan starten 1987 har Foyen levererat juridiska lösningar och en absolut spetskompetens till det privata och offentliga samhällsbygget. Våra viktigaste grundpelare för verksamheten är branschfokus och affärsförståelse. Foyen har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tillsammans är vi ca. 100 medarbetare.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.

Foyen Advokatfirma

Regeringsgatan 38
SE-103 89 Stockholm
Sweden