Pressmeddelande -

Informationsmaterial till aktieägarna avseende fusionen med LB Icon och prospekt för noteringen på Euronext

Nu finns det fullständiga informationsmaterialet avseende fusionen med LB Icon tillgängligt på Framfabs hemsida. Informationsmaterialet utgör även prospekt avseende noteringen på Euronext i Amsterdam. Det fullständiga informationsmaterialet, som även utgör noteringsprospekt består av tre delar – informationsdokumentet till aktieägarna samt Framfabs respektive LB Icons årsredovisningar för 2005. Informationsmaterialet kan laddas ner från sektionen ”Fusionen med LB Icon” på Framfabs hemsida http://www.framfab.se/index.aspx#,sv_SE;company Informationsmaterialet kan också beställas från Framfab på telefon 08 41 00 10 00, mail anita.hallgren@framfab.com eller från LB Icon på telefon 08 5223 9000 / +31 20 460 4500, mail annemarie.debont@lbicon.com För ytterligare information kontakta: Steve Callaghan, vd och koncernchef, Framfab AB 0709 412 2 30 / +44 777 192 12 10, steve.callaghan@framfab.com Jan Norman, ekonomi- och finansdirektör, Framfab AB 0709 41 22 06, jan.norman@framfab.com Tobias Bülow, informationschef, Framfab AB 0709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.com Framfab är en ledande europeisk interaktiv marknadsförings- och webbkonsult. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, American Express, AXA, Barclays Capital, Cadbury Schweppes, Carlsberg Breweries, The Coca-Cola Company, Danske Bank, Ericsson, Hydro Texaco, Kellogg's, Kraft Food International, Nike, Nobel Biocare, Philip Morris International, Philips, Postbank, Rezidor SAS, SAAB, Schering AG, Swedish Match, Volvo Car Corporation, Volvo Group och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40 (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.se.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT