Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Välkommen till Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet!

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet är tillsatt av regeringen för att öka kunskaperna om vinster med ökad fysisk aktivitet, mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället, ta tillvara, utveckla och stärka befintliga processer och strukturer samt sprida framgångsfaktorer och exempel på metoder. Kommittén ska i mars 2023 lämna förslag på åtgärder som långsiktigt främjar fysisk aktivitet eller kan leda till att aktörer ges bättre förutsättningar och möjligheter att främja fysisk aktivitet i sina verksamheter.

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet
Karlavägen 100
11526 Stockholm
Sverige