Gå direkt till innehåll
Illustration av förslaget ''Rum för hela livet'' av Fredblad arkitekter.
Illustration av förslaget ''Rum för hela livet'' av Fredblad arkitekter.

Pressmeddelande -

Vinst – igen – för Fredblad i Västerport!

Den 27 augusti fattade Varbergs kommunstyrelse beslut om vilka byggaktörer som ska erbjudas att få bygga i Varbergs nya stadsdel Västerport, etapp 1. Fredblad arkitekter är tillsammans med Riksbyggen en av vinnarna med förslaget ’’Rum för hela livet’’, ett kvarter som är beläget i den nya stadsdelens framkant.

Förslaget innehåller 45 yteffektiva lägenheter som är optimerade utifrån det vardagliga livet. I stort sett alla lägenheter har balkong mot söder eller västläge för att kunna ta del av solljuset. I byggnadens bottenvåning samlas gemensamhetslokal, övernattningslägenhet och co-workingytor. Co-workingytorna utgör också en mötesplats tillsammans med en takterrass och orangeri. I bottenvåningen mot Hamntorget föreslås en större lokal för café eller restaurang för att göra byggnaden till en självklar och inkluderande plats att vistas och verka på för Varbergsbor i alla åldrar.

Utdrag ur juryns motivering

’’//…//Rum för hela livet är ett robust bidrag till Västerport som bygger på omsorgsfull tegelarkitektur. Förslaget tillvaratar platsens förutsättningar och har goda förutsättningar att skapa en god helhet med omgivande bebyggelse för långsiktigt hållbar stadskvalitet.’’

Tomtens framskjutna läge i Västerport har styrt processen och lett till en lösning som tar tillvara på havsutsikten, men som även tar hänsyn till det vindutsatta läget. Förslaget bygger därför på en tegelarkitektur som utformats med hänsyn till innerhamnens tradition och materialbearbetning. Förslaget är ett samspel mellan det historiskt igenkänningsbara, okonventionella och samtida. Helheten skapar ett intressant spänningsförhållande som kommer leva över tid och bli framtidens kulturarv. Lokalerna i markplan bidrar till att levandegöra stadslivet och den inbjudande restaurangen på hörnet kommer med all säkerhet bli en nod och mötesplats i det framtida Västerport.

- Som arkitekt måste man blicka både mot historien och framtiden. Det breda perspektivet gäller alla nivåer från staden som helhet, till gaturummet, entrén, den egna bostaden och individen. Att gestalta en miljö som känns bekant, men ändå modern och intressant, där folk trivs och känner sig trygga. Det är något som vi hoppas att vi lyckats med i vårt förslag.’’ säger Fredrik Brorson, en av arkitekterna bakom förslaget.

Detta är Fredblad arkitekters andra vinst i Varbergs nya stadsdel Västerport. Fredblad vann tidigare i våras markanvisningstävlingen om att rita stadsdelens nya hotell, Hotell Västerport Varberg.

För att se förslaget i sin helhet klicka HÄR!

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VI ÄR FREDBLAD ARKITEKTER. Oss hittar du i Halmstad och Göteborg och vi är ett utav västkustens ledande arkitektföretag. Med stort ansvar och passion utformar vi högkvalitativa och genomtänkta byggnader och miljöer där människor bor, vistas och verkar. Genom att lära känna och lyssna in våra kunder hjälper vi till att förverkliga idéer och visioner. Vi är engagerade samhällsbyggare.

Vår ambition är att ligga i framkant genom att ständigt utveckla och förnya oss själva och vår verksamhet. Våra kunder och uppdrag finns till största del i västra Sverige, från Malmö till Göteborg. Bland våra kunder finns privatpersoner, kommuner, landsting, entreprenörer, fastighetsbolag, högskolor och universitet.

Med en beständig verksamhet sedan 1951 är Fredblad Arkitekter ett av landets äldsta arkitektkontor. Våra två kontor i Halmstad och Göteborg drivs idag av fyra delägare – AnnCharlott Castler, Leif Jönsson, Erik Sjöberg och Per Uhlin.

Presskontakt

Fredrik Brorsson

Fredrik Brorsson

Arkitekt 035-174918
AnnCharlott Castler

AnnCharlott Castler

Arkitekt SAR/MSA 035-17 49 04
Gustav Jönsson

Gustav Jönsson

Presskontakt Arkitekt 031- 79 79 019

Relaterat innehåll

Engagerade samhällsbyggare

VI ÄR FREDBLAD ARKITEKTER.
Oss hittar du i Halmstad, Göteborg och Varberg och vi är ett utav västkustens ledande arkitektföretag. Med stort ansvar och passion utformar vi högkvalitativa och genomtänkta byggnader och miljöer där människor bor, vistas och verkar. Genom att lära känna och lyssna in våra kunder hjälper vi till att förverkliga idéer och visioner. Vi är engagerade samhällsbyggare.

Vår ambition är att ligga i framkant genom att ständigt utveckla och förnya oss själva och vår verksamhet. Våra kunder och uppdrag finns till största del i västra Sverige, från Malmö till Göteborg. Bland våra kunder finns privatpersoner, kommuner, landsting, entreprenörer, fastighetsbolag, högskolor och universitet.

Med en beständig verksamhet sedan 1951 är Fredblad Arkitekter ett av landets äldsta arkitektkontor. Våra två kontor i Halmstad och Göteborg drivs idag av sex delägare – Petra Thedin, Leif Jönsson, August Orrling, Per Uhlin, Erik Sjöberg och AnnCharlott Castler.

Fredblad Arkitekter AB
Lilla Kyrkogatan 1
41115 Göteborg
Sverige