Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Återvinning för lata dagar i hängmattan

Finns det någon industrisemester fortfarande, kan man undra. Under 2015 lär perioden den 6 juli till den 3 augusti vara den tid då flest har semesterledigt och det kan väl då motsvara det som förr kallades industrisemester. Svenskarna är bland de bästa i världen på återvinning av förpackningar och tidningar. Bara för att man är ledig, vare sig man är på sjön, i sommarhus eller camping eller om man strosar runt i en stadspark så vill man naturligtvis fortsätta återvinna förpackningar och tidningar.

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI som, på uppdrag av producenter verksamma i Sverige, samlar in och ser till att förpackningar och tidningar återvinns. I hela Sverige går därför återvinningen till på samma sätt. Vare sig man är i Ystad eller Haparanda så finns FTI:s återvinningsstationer runt om på gator och torg i alla Sveriges kommuner. På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också uppgifter om när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Fler och fler hittar den här funktionen på vår hemsida, säger Mia Steinbach på FTI, Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB, regionchef för Dalarna, Jämtland, Gävleborg och Uppsala. – Men man kan också fråga på semesteranläggningen eller den man bor hos vad de brukar göra. Många ordnar själva med återvinning i närmre anslutning till boendet.

FTI anpassar tömning och städning efter förändringar i användningen, det vill säga ökar där fler är sommartid och drar ned där användandet minskar. Målet är att behållarna ska tömmas när de är fulla. Allt för att ha så låg miljöbelastning som möjligt och att besökare ska mötas av en ren och trevlig station. Men matrester i förpackningar drar till sig fåglar som gör vad de kan för att komma åt dem och drar ut dem ur behållarna.

– Jag vill rekommendera att man under de varma månaderna är lite mer noggrann med att skölja ur och ta bort eventuella matrester, säger Magnus Örnborgpå FTI, Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB, regionchef för Halland och Västra Götaland. – För själva återvinningsprocessen är det inget stort problem men för lukt och djur blir det bättre med ursköljda förpackningar sommartid.

För den vetgirige lanserade FTI till sommarlovet ”Åter-vinneriet” som är en quiz i återvinning som görs i dator, läsplatta eller mobil; på stranden, i hängmattan eller på resan till landet. Med Åter-vinneriet hoppas FTI ge unika kunskaper i hur återvinning av förpackningar och tidningar går till och dessutom ge ett diplom eller intyg på examen som visar den kunskap man fått. Ett intyg som kan vara av värde när man söker arbete. En länk till Åter-vinneriet finns väl synlig på FTI:s hemsida, www.ftiab.se och synpunkter och frågor kan mejlas till info@ftiab.se.

För ytterligare information:

Annica Dahlberg, informationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 0705-864420 E-post: annica.dahlberg@ftiab.se

Relaterade länkar

Ämnen


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se

Relaterat material

Om FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Vi är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns.

Vi ansvarar för drygt 5000 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar och tidningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Box 1176 (Svetsarvägen 10)
171 23 Solna
Sweden