Otillräcklig lagändring för att säkra personlig assistans

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2019 07:30 CEST

​Funktionsrätt Sverige är positiva till regeringens förslag att förtydliga att andning och sondmatning ska betraktas som grundläggande behov vid bedömningen av rätten till assistansersättning, enligt LSS. ”Vi har dock ett viktigt tillägg”, säger Elisabeth Wallenius. ”För att förändringen ska få någon effekt krävs att lagtexten förtydligas så att hela insatsen utgör grund för assistansersättning.”

​Funktionsrätt i Europa - vad vill riksdagspartierna?

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 06:52 CET

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Då ska medlemsländerna i EU rösta fram de partier och företrädare som de vill se i parlamentet. Från Funktionsrätt Sverige vill vi förstås se företrädare som driver frågor om funktionsrätt. Därför har vi ställt sju frågor om funktionsrätt till våra riksdagspartier.

Var finns våra medlemmar i regeringens arbetsmarknadspolitik?

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 07:30 CET

Funktionsrätt Sverige väntar på besked från regeringen om vad omställningen av Arbetsförmedlingen kommer att innebära. ”I januariavtalet sägs uttryckligen att personer med funktionsnedsättning inte kommer att omfattas av förändringen”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige ”Men nu ser det ut som en stor del av den arbetslivsinriktade rehabilitering som AF erbjuder kommer att försvinna.”

Ett steg mot återställande av LSS

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2019 09:59 CET

​Det är glädjande att regeringen nu beslutar om en lagändring i LSS som innebär att andning och sondmatning nu återigen räknas som grundläggande behov. ”Lagändringen är ett viktigt steg mot återställandet av LSS”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Äntligen har man lyssnat och inrättar en oberoende MR-institution

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2019 12:58 CET

​Vi på Funktionsrätt Sverige vill gratulera Stefan Löfven till statsministerposten och önskar hela regeringen lycka till i det kommande arbetet. ”Vi är mycket glada för att regeringen lyssnat på oss och nu lovar att inrätta en oberoende MR-institution i sin förklaring, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige som oförtrutet drivit denna fråga under många år.

Låt funktionsrätten genomsyra regeringsförklaringen

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2019 11:25 CET

Funktionsrätt Sverige ser fram emot en regeringsförklaring som låter MR- perspektivet genomsyra rikspolitiken under de kommande fyra åren. ”Vi ser fram emot förändringar som måste till för den tänkta funktionshinderspolitiken”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige. ”Vi hoppas att regeringsförklaringen ger oss besked.”

"Vi kan aldrig acceptera LSS-utredningens förslag"

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 15:03 CET

Idag har LSS-utredningen lämnat sitt betänkande. Precis som befarat innehåller förslaget förändringar, som innebär en grav nedmontering av LSS intentioner. ”Det handlar om förändringar vi aldrig kan acceptera, om ett kliv tillbaka till en tid då personer med stora funktionsnedsättningar saknade rätt att bestämma över sina egna liv” säger Mikael Klein intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige.

Nyhetsbrev december 2018

Nyheter   •   Dec 19, 2018 15:02 CET

Här kommer årets sista nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige. I december är det 70 år sedan FN antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, vilket vi uppmärksammade på den Internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december. 

Budgeten ett svek mot de som lever i fattigdom

I väntan på en ny regering kommenterade Funktionsrätt Sverige M och KD:s gemensamma budget, som klubbades igenom i riksdagen den 12 december. Funktionsrätt Sverige är positiva till löftet om en lagändring som innebär att behov av stöd med andning och sondmatning räknas som grundläggande behov. 

Men det finns andra oerhört viktiga frågor som inte alls berörs i budgeten, exempelvis hur man ska komma till rätta med fattigdomen hos de personer som lever på sjuk- och aktivitetsersättning. Det betonar Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius i ett pressmeddelande.

Läs mer på vår webbplats

Elisabeth Wallenius

Hög tid för en oberoende MR-institution

Trots att det nu är tio år sedan Funktionsrättskonventionen började gälla i Sverige saknar vi fortfarande en oberoende MR-institution. På internationella dagen för mänskliga rättigheter skrev vi ett inlägg på vår webbplats där vi betonar att "det är hög tid att Sverige inrättar en stark och oberoende institution för mänskliga rättigheter för att granska hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen och FN:s övriga konventioner om mänskliga rättigheter." Vi skriver också ett debattinlägg om behovet av en oberoende MR-institution tillsammans med Amnesty och andra organisationer  i Göteborgsposten den 14 december.

Inlägg på vår webbplats

Debattinlägg i GP

Manifestation för LSS på Internationella funktionshinderdagen

Måndagen den 3 december firades den internationella funktionshinderdagen! Funktionsrätt Sverige medverkade i RBU:s landsomfattande manifestation "Assistans är frihet! Rädda LSS!". Vår intressepolitiska chef Mikael Klein, som även är en av experterna i LSS-utredningen, talade vid manifestationen på Norrmalmstorg i Stockholm.  

På Funktionshinderdagen publicerades också ett debattinlägg på Svenska Dagbladet tillsammans med Karin Mossler och Peter Brusén, tidigare chefer på Socialstyrelsen. I artikeln betonas vikten av att anlägga ett samhälleligt helhetsperspektiv på frågan om personlig assistans: "Att bara fokusera på kostnader leder sällan rätt".

Läs mer

Mikael Klein

Mikael Klein

Projektstart i januari: Rätt från början

Efter nyår drar vi igång det treåriga projektet Rätt från början.

Rätt från början syftar till att höja kunskapen om Universell utformning. Med projektet vill Funktionsrätt Sverige bidra till förverkligandet av ett samhälle för alla, bland annat genom att skapa strategier och metoder för att arbeta med Universell utformning. Målet med projektet är att bidra till att miljöer, tjänster och verksamheter blir mer inkluderande. Fokusområden är arbetsmarknaden, bostadssektorn och utbildningsområdet. Projektet finansieras av Arvsfonden och kommer att drivas av Funktionsrätt Sverige i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola. Andra samarbetspartners är Akademikerförbundet SSRIkano bostad och ABF. 

Victoria Smedman är projektledare och Tor Gustafsson kommer att arbeta som kommunikatör/administratör. Vi hoppas kunna presentera den tredje projektmedarbetaren inom kort.   

Från snack till verkstad avslutades med seminarium

Under november avslutades projektet Från snack till verkstad med ett välbesökt slutseminarium i Funktionsrätt Sveriges lokaler i Sundbyberg. Projektet har under tre år arbetat för att stärka användningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige.

Läs mer på projektets webbplats

Lars Lindberg - slutseminarium

Projektledare Lars Lindberg

Nicklas Mårtensson blir ny kanslichef på Funktionsrätt Sverige

I februari hälsar vi Nicklas Mårtensson välkommen som ny kanslichef på Funktionsrätt Sverige. Nicklas kommer närmast från Autism- och Aspergerförbundet där han arbetat som kanslichef och förbundssekreterare.

Läs mer

Nicklas Mårtensson

Nicklas Mårtensson

Funktionsrätt Sverige i media

14 december: Offra inte grupper på digitaliseringens altare

14 december:  Gå från ord till handling - mänskliga rättigheter viktigare än någonsin

3 december:  Debatt: ”Utan personlig assistans vrids klockan tillbaka”

22 november: Debatt: LSS-utredningens förslag bryter mot FN konventionen

21 november: Nyhet: Mer krävs för jämlik hälsa

12 november: Nyhet: Europeisk tillgänglighetslag blev halv seger

9 november: Debatt: Fyra förslag för högre tillit i vården

8 november: Debatt: ”Bollas runt är ovärdigt ett land som Sverige”

Remissvar

11 december: Slutbetänkande av samordnaren för Unga som varken arbetar eller studerar: Vårt gemensamma ansvar SOU 2018:11

11 december: Komvuxutredningens slutbetänkande, en andra och annan chans – ett komvux i tiden SOU 2018:71

19 november: God och nära vård – en primärvårdsreform, SOU 2018:39

God Jul och Gott Nytt År

önskar vi på Funktionsrätt Sverige

Här kommer ett årets sista nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige. I december är det 70 år sedan FN antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, vilket vi uppmärksammade på den Internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december.

Läs vidare »

Budgeten är ett svek mot de som lever i fattigdom

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 07:00 CET

Vi ser en god viljeriktning i M:s och KD:s budget och den lagändring som innebär att andning och sondmatning räknas som grundläggande behov och därmed berättigar till personlig assistans, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. Men andra oerhört viktiga frågor berörs inte alls, ex hur man vill komma till rätta med fattigdomen hos de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning.

Europeisk tillgänglighetslag utan udd

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 09:42 CET

Funktionsrätt Sverige har under många år arbetat både i Sverige och Europa för att förverkliga en lagstiftning om en gemensam marknad för tillgängliga varor och tjänster. Den 8 november enades EU:s institutioner äntligen om tillgänglighetsdirektivet. Tyvärr grumlas segern av att lagen begränsats av så många undantag att den inte längre lever upp till sitt namn.

Förslaget till det europeiska tillgänglighetsdirektivet, The European Accessability Act, EAA, presenterades av den europeiska kommissionen 2015, efter mer än 10 års opinionsarbete från den samlade europeiska funktionsrättsrörelsen. Syftet var att skapa ett europeiskt samhälle som präglas av tillgänglighet på alla områden. När nu lagen blir verklighet fokuserar den till största del på ett begränsat antal digitala produkter och tjänster, medan krav på samhällets fysiska miljö får stå tillbaka.

Funktionsrätt Sverige ser ändå lagen som en steg på vägen mot ett mer tillgängligt Europa.

”EU och alla medlemsländer har antagit Funktionsrättskonventionen, och därmed ställt sig bakom universell utformning av alla nya produkter och tjänster, så att de kan användas av hela befolkningen. Genom begränsningarna i lagen utestängs många i den femtedel av den europeiska befolkningen som lever med funktionsnedsättningar”,säger Mia Ahlgren, intressepolitisk utredare, som arbetat med det europeiska tillgänglighetsdirektivet under många år.

Från den europeiska paraplyorganisationen för funktionsrättsfrågor, European Disability Forum, EDF, poängterar man vikten av att EU:s medlemsstater har en skyldighet att se till att personer med funktionsnedsättning har samma tillgång till miljöer, produkter och tjänster som alla andra.

”Vi delar EDF:s ståndpunkt, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige. Det är sorgligt att medlemsländerna inte nått längre när det gäller funktionsrättsperspektivet. Samtidigt stärker det oss i övertygelsen om vår viktiga roll i att fortsätta driva på mot ett universellt utformat samhälle.”

Det europeiska tillgänglighetsdirektivet innehåller bland annat välbehövliga minimikrav på tillgänglighet för utbud av produkter och tjänster. En rad produkter och tjänster måste vara tillgängliga för och kunna användas av miljontals personer med funktionsnedsättning i EU. Det handlar bland annat om datorer, smartphones, TV-apparater, bankomater, betalterminaler, e-böcker, e-läsare, webbplatser, biljettmaskiner och mobila applikationer från privata företag. Nödnummer som 112 och telefonitjänster måste också vara tillgängliga för alla européer.

Men trots detta saknar lagen alltså väsentliga aspekter. Den utesluter transport, småföretag som tillhandahåller tjänster, hushållsapparater och berör endast ytligt tillgängliga byggnader och infrastruktur. Det utesluter alltså väsentliga delar av vardagsmiljön där människor tillbringar större delen av sin tid.

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

​Funktionsrätt Sverige har under många år arbetat både i Sverige och Europa för att förverkliga en lagstiftning om en gemensam marknad för tillgängliga varor och tjänster. Den 8 november enades EU:s institutioner äntligen om tillgänglighetsdirektivet. Tyvärr grumlas segern av att lagen begränsats av så många undantag att den inte längre lever upp till sitt namn.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Intressepolitisk chef
 • mieskannelkx.kyklexkinud@fqaunuaktkuioornsnxratjttgg.shdeed
 • 070-480 71 66

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • monknijkcatw.kwnladssezsn.efmcnfgrhwatvbh@wbfuybnkfwtihdondpsrwaatbst.fnsegu
 • 08-546 404 62

Om Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige - en samlande aktör

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.

Adress

 • Funktionsrätt Sverige
 • Box 1386, Besök: Landsvägen 50A
 • 172 27 Sundbyberg
 • Vår hemsida