Skip to main content

Taggar

Universell utformning

Mänskliga rättigheter

Arbete och försörjning

Program seminariedag den 20 maj  i anslutning till Handikappförbundens kongress

Här finns programmet till Handikappförbundens öppna seminariedag den 20 maj i samband med vår kongress. Stefan Löfvén öppningstalar och dagen bjuder på en rad intressanta seminarier med representanter från myndigheter, universitet och intresseorganisationer. Temat för dagen är "juridik eller politik?".

Var femte väljare ignoreras – tunt med handikappolitiska ambitioner

Handikappförbundens 39 medlemsförbund ställer tio krav på nästkommande regering. Riksdagspartierna har svarat på vad de är beredda att göra i regeringsställning. Partierna delar i stort Handikappförbundens syn på att samhället måste förändras så att människor med funktionsnedsättning ska bli fullt delaktiga. Men konkreta politiska förslag lyser med sin frånvaro.

Handikappförbunden ordnar EU-debatt

Handikappförbunden ordnar EU-debatt

Dokument   •   2009-05-11 08:00 CEST

50 miljoner människor i Europa har en funktionsnedsättning. Var femte människa i Sverige har en funktionsnedsättning. Hur tänker de svenska kandidaterna till EU-parlamentet verka för Europas alla medborgare? Hur tänker de påverka EU för att åstadkomma bättre villkor för människor med funk¬tionsnedsättning i Sverige?

Handikappförbundens anmälan till Marknadsdomstolen

Handikappförbunden lämnade i går, den 26 januari, in en anmälan om vilseledande marknadsföring till Marknadsdomstolen. Det är ordet ”garanti” som Färm menar används missledande. Regeringen har fattat beslut om två garantier; vårdgaranti och rehabiliteringsgaranti. Men vid en närmare läsning av besluten framgår det att det inte handlar om garantier, utan om ambitioner att uppnå vissa resultat.

Program Internationella Handikappdagen 3 dec 2008
Bilaga 2 Sammanställning av Handikappförbundens förslag till genomförandeplanen
BILAGA 1  till remissvar Ds 2008:23

BILAGA 1 till remissvar Ds 2008:23

Dokument   •   2008-11-12 15:55 CET

Yttrande över FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23)
Handikappförbundens alternativrapport på engelska
Handikappförbunden sammanfattning på svenska av alternativrapporten angående ESK-rättigheter för människor med funktionsnedsättning