Pressmeddelande -

Skamligt KD!

Vi är förfärade över Kristdemokraternas besked idag att ta bort den av regeringen införda skattesänkningen på sjuk- och aktivitetsersättning. "Skattesänkningen innebär en liten men mycket väsentlig förbättring för de personer som redan lever på en inkomst på under 10 000 kr i månaden.Vi ställer oss helt oförstående inför KD:s prioriteringar", säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige

Personer med funktionsnedsättning som aldrig kan arbeta får sjuk- eller aktivitetsersättning på den så kallade garantinivån. Den ligger idag på maximalt 9 590 kr i månaden, efter den senaste ökningen på 300 kr i månaden.

"Att man ens kan komma på tanken att genomföra en förändring som innebär en försämring för de personer som redan lever under så knappa förhållanden går inte att förstå. Att som Ebba Busch Thor säga att det är en mycket varsam och marginell förändring, tycker jag är ett hån mot de här personerna."

KD räknar med att göra en besparing på 480 milj på den här höjningen av skatten. Samtidigt föreslås stora skattesänkningar av ett värde på 1.6 miljarder kronor för personer som tjänar över 50 000 kr i månaden. 

"Förslaget är skamligt. Vi förväntar oss nya besked från KD i den här frågan."

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Kontakter

Mikael Klein

Presskontakt Intressepolitisk chef 070-480 71 66

Monica Klasén McGrath

Presskontakt Pressekreterare 08-546 404 62