Skip to main content

Gör rätt från början – bygg Hybrits demonstrationsanläggning i Vitåfors!

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2020 14:25 CEST

Malmfälten och Gällivare är den mest självklara och hållbara lokaliseringen för nästa steg i industriprojektet Hybrit, (Hydrogen-Breakthrough-Ironmaking-Technology). Projektet är ett samarbete mellan LKAB, Vattenfall och SSAB vars mål är att Sverige blir först i världen med fossilfritt stål. Det står mellan Gällivare och Luleå. Den första anläggningen som testat tekniken finns där. Men görs lokaliseringen av demonstrationsverket rätt från början, och placeras i Gällivare, finns många fördelar.

Gällivare uppfyller kraven som ställs. Vi har god tillgång till mark och inga hinder för höga byggnationer. Våra främsta tillgångar är järnmalmen, skogen och biobränslet, koldioxidfri el, vatten till kylning, yta, infrastruktur för transporter, industriellt kunnande och engagemang. Dessutom har vi investeringsvilja, politisk samsyn och ett engagerat lokalt näringsliv.

Sammantaget öppnas möjligheter för framtida utveckling och möjligheter för det övriga lokala näringslivet. Investeringen nu, blir grundplåten till en anläggning, som i en fortsättning kan skalas upp till en nära nog fullskaleanläggning i Vitåfors.

Sveriges mål är att vara världens första fossilfria välfärdsland senast 2045. För att klara det krävs stora tekniksprång och politisk handlingskraft. För oss i Norrbotten är gruv- mineral- och stålindustrin, som står för omkring 10 procent av Sveriges koldioxidutsläpp, en viktig aktör för att nå målen. Med rätt förutsättningar finns goda möjligheter att både stärka konkurrenskraften samt minska utsläppen. Därför är vi glada över att projektet fortsätter och att det planeras en demonstrationsanläggning för fossilfritt stål.

Gällivare är den mest hållbara placeringen, inte minst långsiktigt. Det krävs enorma mängder elkraft och behov av nya stamledningar för att driva demonstrationsanläggningen, där LKAB:s pellets blir järnsvamp i en process där järnet skiljs från syret utan att använda kol. Vid en etablering i Gällivare kan en ledning dras direkt från vattenkraftverket i Porjus, vilket innebär förhållandevis låga kostnader för anläggning och minimala överföringsförluster av elkraften.

Processen blir också mer effektiv tack vare närheten till järnmalmspelletsen. Genom att skicka den varma pelletsen direkt in i järnsvampsprocessen, genom så kallad varmmatning, finns potential att spara upp till 300 GWH per år. På sikt kan LKAB:s hela pelletsproduktion användas och då är besparingarna minst tio gånger så stora. När pelletsen förädlas till järnsvamp tas syret bort vilket reducerar vikten med trettio procent. Det gör det möjligt att frigöra viktig transportkapacitet på den hårt belastade järnvägen. Enligt beräkningar motsvarar volymminskningen ett av fem malmtåg som idag trafikerar sträckan Vitåfors-Luleå.

Processen att producera järnsvamp genererar enorma mängder spillvärme. Högvärdig värme kan användas i industriprocesser och till fjärrvärme, men tack vare volymen kommer det finnas fler möjligheter än det befintliga fjärrvärmenätet. Lågvärdig värme kan användas i livsmedelsproduktion. Det finns möjlighet att anlägga storskalig odling av grönsaker som skulle kunna göra Norrbotten självförsörjande. Potentialen är stor.

Till hösten etableras ett kunskapscentrum för hållbar utveckling där Gällivare Näringsliv tillsammans med CSR Sweden* tar första steget för omställningen av det lokala näringslivet. I Gällivare har en arbetsgrupp med olika experter redan bildats för att utreda hur vi på bästa sätt bygger en cirkulär ekonomi, allt för att rusta kommunen för framtiden och nå FN:s hållbarhetsmål.

Malmfälten har länge levt sida vid sida med gruv- och stålindustrin där samverkan kring regionala utvecklingsfrågor och kompetensförsörjning är en självklarhet för att möta framtiden. Kiruna, Gällivare, Pajala och Jokkmokk samarbetar redan idag om högre utbildning och ligger i framkant gällande distansarbete. Hybrit kan skapa mervärde för hela Norra Norrland. Vi står redo och samlade. Vi vill förverkliga ett industriprojekt som gör det möjligt att sänka Sveriges koldioxidutsläpp med en tiondel och revolutionera stålproduktionen i världen. Att lokalisera Hybrit i Gällivare är mest hållbart. Det är att göra rätt från början!

* CSR Sweden är ett nätverk av företag, från olika branscher, som har gemensamt att de vill jobba med och driva CSR och hållbarhetsfrågor.

Henrik Ölvebo – Kommunalråd, Miljöpartiet
Brigitta Larsson – Kommunalråd, Socialdemokraterna
Jeanette Wäppling – Kommunalråd, Vänsterpartiet
Lars Alriksson – Gruppledare, Moderaterna
Paula Palmqvist – Gruppledare, Sverigedemokraterna
Fredrik Olofsson – Gruppledare, Malmfältens Väl
Margareta Henricsson - Gruppledare, Sjukvårdspartiet

För övriga frågor: Henrik Ölvebro, kommunalråd Gällivare, 070-740 60 50

En arktisk småstad i världsklass

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Vildmarken ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser.

Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.