Gå direkt till innehåll
16 byggtrender – Så förebygger vi riskerna
16 byggtrender – Så förebygger vi riskerna

Pressmeddelande -

Ny skrift från GarBo: 16 byggtrender – Så förebygger vi riskerna

Nu är det äntligen dags för en ny version av Byggtrender från GarBos tekniska råd. Hälften av trenderna som lyftes redan i skriften från 2018 hänger fortfarande kvar. Som vanligt är det inte bara trenderna som lyfts utan även risker och förebyggande åtgärder för respektive trend.

I 2024 års version lyfts 16 trender som speglar dagens byggande, i första hand bostäder men några generellt för allt husbyggande.

– Vi gör inte anspråk på att ge en heltäckande inventering utan har valt några trender som av olika skäl fångat vårt intresse. Drygt hälften av trenderna från granskningen 2018 visade sig vara bestående trender som utvecklats och är med även den här gången, säger Peter Wipp, huvudskribent och del av GarBos tekniska råd.

Trenderna som lyfts innehåller både ny teknik och så kallade ”beprövade lösningar”. Laddning av elbilar, batterilösningar och solceller kan anses som tillräckligt ny teknik för att ta in specialisthjälp, medan betong, återbruk och återanvändning kan ses som beprövade tekniker, trots nya materialblandningar som kan påverka kvaliteten. Det är därför viktigt att vara noggrann och ta reda på fakta hela vägen från projektering till utförande och förvaltning.

– Många gånger upplever vi att problem som uppkommer har sitt ursprung i kunskapsbrister. Ofta är man djupt insatt inom sitt eget kompetensområde, men har för låg kunskap inom närliggande områden. Om man skaffar sig en mer övergripande kunskapsbild kan riskerna med nya trender lättare identifieras och elimineras, säger Lennarth Åstrand, huvudskribent och del av GarBos tekniska råd.

De flesta trenderna har uppstått på grund av ett behov av förbättring eller utveckling vilket är positivt. Med rätt hantering av riskerna leder de till att vi får bättre hus med lägre klimatavtryck, men glöm inte att lägga tillräckligt med tid på förberedelser!

Följande 16 byggtrender lyfts i skriften:

 1. Tillgänglighet eller teknisk motiverad nivåskillnad
 2. IT-säkerhet i smarta hem
 3. Gröna tak
 4. Låglutande tak
 5. Nya och varierade fasadmaterial
 6. Stora fönster
 7. Vatteninstallationer i kök
 8. Betong med nya egenskaper
 9. Solceller
 10. Laddning av elbilar och andra batteridrivna fordon
 11. Energifokus
 12. Återanvändning eller återbruk
 13. Projektstyrning
 14. Industriellt byggande och tillgänglighet
 15. Klimatpåverkan
 16. Trähusbyggande i flera våningar

Om GarBos tekniska råd
GarBos tekniska råd arbetar sedan 2012 med att analysera risker inom byggandet för att på bästa sätt kunna förebygga skador. Rådet är brett sammansatt av erfarna personer från samhällsbyggnadssektorn. Tidigare har GarBos tekniska råd publicerat rapporterna Täta hus (2016), 15 byggtrender (2018), Bostadsrättsguiden (2018), Lågenergihus (2021), Systemtänkande (2021), Bygg fuktsäkert i väderskydd (2022) och Energieffektivisering – Möjligheter och risker (2023) som ingår i serien ”Goda Exempel”.

Ledamöter i GarBos tekniska råd är:
Roger Blomqvist (Byggbranschföreningarna), Kristina Gabrielii (Gabrielii Development AB), Mathias Karlstad (OBOS Bostadsutveckling AB), Mårten Lindström (More10 AB), My Lundin (Lidingö Stad), Jan-Ulric Sjögren (Stockholms stad), Emil Söderlund (GarBo), Lars Tobin (AT Consult), Peter Wipp (Punkthöjden Fastighetsekonomi AB) och Lennarth Åstrand (Calleon Konsult AB).

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


GarBo är Nordens ledande leverantör av byggrelaterade försäkringar och tjänster. Sedan 30 år erbjuder vi bygg-och fastighetsbranschen försäkringar, besiktningar och specialisttjänster som tillsammans bidrar till ökad kunskap, en tryggare byggprocess och minskad ekonomisk risk. GarBo grundades av småhusbranschen 1989 och är sedan 2009 ett helt fristående bolag med huvudkontor i Stockholm. Vi är ett 50-tal anställda på huvudkontoret men verkar i hela landet genom certifierade underkonsulter och byggtekniska experter.

Kontakter

Ulrica Martinsdotter

Ulrica Martinsdotter

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef +46 72-146 77 67

GarBo – Vi försäkrar husdrömmar

GarBo är Nordens ledande leverantör av byggrelaterade försäkringar och tjänster. Sedan över 30 år erbjuder vi bygg-och fastighetsbranschen försäkringar, besiktningar och specialisttjänster som tillsammans bidrar till ökad kunskap, en tryggare byggprocess och minskad ekonomisk risk. GarBo grundades av småhusbranschen 1989 och är sedan 2009 ett helt fristående bolag med huvudkontor i Stockholm. Vi är ett 50-tal anställda på huvudkontoret men verkar i hela landet genom certifierade underkonsulter och byggtekniska experter.

Gar-Bo AB
Norrlandsgatan 15
11143 Stockholm
Sverige