Skip to main content

Ändrad avfallstaxa ska styra mot bättre sortering

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2019 07:45 CEST

Förändrad avfallstaxa ger stora variationer i abonnemangsavgifter där kunden ska tjäna på att bidra till miljönytta genom att sortera mer.

Gästrike återvinnares förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige har beslutat att förorda en ny avfallstaxa 2020. Medlemskommunerna kommer besluta om avfallstaxan 2020 under hösten 2019 för att träda i kraft till 1/1 2020.

- Förslaget innehåller en förändrad avfallstaxa och den får en ännu tydligare miljöstyrning med stora variationer i abonnemangsavgifter för våra kunder där det ska löna sig att sortera och minska på avfallet, både ekonomiskt och miljömässigt, berättar Anna-Karin Karlsson, Gästrike återvinnares förbundsdirektör.

Både nationella och regionala mål styr mot ökad sortering och förebyggande av avfall. Det är också det som styr hur avfallstaxan sätts. Verksamhetsmässigt utmanas Gästrike återvinnare av att kostnaderna för behandling, främst förbränning av restavfallet, ökar kraftigt. En kostnad som styrs av marknaden och där vi vet att 2/3 av restavfallet som vi samlar in är felsorterat. Om sorteringen förbättras finns en stor potential både för ökad miljönytta och minskade kostnader för förbränning. Vi har också andra omvärldsfaktorer som t ex avfallsindex och ökade drivmedelspriser som ökar mer än budget.

Möjlighet att påverka både miljö och plånbok

Avgifterna styrs tydligare mot det som är bra för miljön där kunden själv ska kunna bidra till miljönytta genom att återvinna mer. När matavfall och förpackningar har sorterats ut blir det inte mycket kvar att lägga i soppåsen. Då kan man se över sitt abonnemang och t ex gå ner i kärlstorlek och glesa ut hämtningsintervallet för att minska sina avfallskostnader, det vinner alla på!

Okej att lägga i soppåsen

I soppåsen lägger du det som blir kvar när du sorterat bort förpackningar, matavfall och farligt avfall. Det kallas restavfall och går till anläggningar där det förbränns och används i energiåtervinning till fjärrvärme och el.

Det här får du lägga i soppåsen:

 • rakhyvel
 • tops
 • blöja
 • använd kattsand
 • tandborste
 • kladdig köttpåse
 • bakplåtspapper
 • cigarettfimp
 • tampong
 • tandtråd
 • städsopor
 • penna
 • kondom
 • kuvert
 • snus
 • matolja


Exempel på årsavgifter för villa och lägenhet

 • En villa som har abonnemang sorterat med ett 140 liters kärl för restavfall och ett 140 liters kärl för matavfall med hämtning var 14:e dag kommer efter förslaget på höjning betala 2 395 kr/år (2 260 kr/år innan höjning)
 • En lägenhet/radhus som sorterar matavfall och restavfall för sig betalar efter höjningen i snitt ca 1 400–1 800 kr/år (skiljer sig beroende på abonnemang)


Exempel på skillnader i ökning om man sorterar eller inte

 • Villor som sorterar bra får en kostnadsökning med ca 5-13 kr/mån.
 • Villor som inte sorterar ut sitt matavfall får en tydlig miljöstyrning och en högre kostnadsökning på ca 80 kr/mån.
 • Radhus och lägenheter som sorterar bra får en kostnadsökning med ca 10-13 kr/mån
 • Radhus och lägenheter som inte sorterar i så hög grad och har mycket hämtning av restavfall påverkas mera. Stora variationer mellan olika abonnemang, intervall mellan ca 15-35 kr/mån.

Ökningen kan skilja sig från en kund till en annan beroende på typ av storlek på behållare, hämtningsintervall och om man har sortering eller inte. Läs mer om förslaget på Gästrike återvinnares hemsida.

För frågor från media

Kontakta
Anna-Karin Karlsson, förbundsdirektör Gästrike återvinnare
anna-karin.karlsson@gastrikeatervinnare.se, tel 026-17 71 46

Gästrike återvinnare är ett kommunalt förbund som ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. En miljöriktig och effektiv avfallshantering bidrar till en attraktiv region att leva och verka i, idag och imorgon.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.