Gå direkt till innehåll
Den totala mängden restavfall som slängs i soppåsen har minskat med ca 1000 ton i Gästrike återvinnares fem kommuner mellan 2016 till 2019.
Den totala mängden restavfall som slängs i soppåsen har minskat med ca 1000 ton i Gästrike återvinnares fem kommuner mellan 2016 till 2019.

Pressmeddelande -

Tydligt trendbrott för restavfallet hos hushållen i Gästrikland

De senaste tre åren visar allt tydligare att den totala mängden restavfall som slängs i soppåsen minskar. Ett glädjande trendbrott mot tidigare års ökning.

Det handlar om en minskning på totalt ca 1000 ton restavfall eller 10 kg per person och år i Gästrike återvinnares fem kommuner mellan 2016 till 2019. Det finns också ett ökat intresse för att byta till mindre kärl och ändra sitt abonnemang till hämtning av sopor allt mer sällan. Ett tydligt trendbrott som gynnar både miljön och den egna ekonomin.

- Det är resultatet av ett idogt arbete för att öka sorteringen inom alla delar av Gästrike återvinnares verksamhet, men också tack vare en mer miljöstyrande avfallstaxa där man ska tjäna på att vara miljösmart. Vi har lyckats vända trenden åt rätt håll. Det innebär på sikt både färre transporter, mindre koldioxidutsläpp men framförallt minskade kostnader för Gästrike återvinnare och på sikt medborgarna, säger Therese Metz, ordförande för Gästrike återvinnares styrelse.

Målet är att halvera mängden restavfall och även om den totala mängden minskar består soppåsen fortfarande till 2/3 av tidningar, förpackningar och matavfall som inte ska vara där. Ett fortsatt stort och viktigt arbete de kommande åren är därför att hålla i den här positiva trenden och att tillsammans med alla medborgare i medlemskommunerna arbeta för att öka sorteringen.

Mängd restavfall och förpackningar i Gästrike återvinnares medlemskommuner år 2016 i jämförelse med 2019

Sedan 2016 har restavfallet minskat med totalt ca 1.000 ton eller 10 kg/person och år. Från 162 kg/person och år 2016 till 152 kg/person och år 2019.

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, ansvarar för att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns. Deras senaste rapport visar att den totala mängden insamlade förpackningar av glas, metall, papper och plast har ökat med 529 ton i Gästrike återvinnares medlemskommuner, från 7.898 ton 2016 till 8.427 ton 2019.

  • Glas har ökat med 9,1% från 3.127 ton 2016 till 3.412 ton 2019.
  • Metall har ökat med 3,8% från 353 ton 2016 till 367 ton 2019.
  • Papper har ökat med 6,5% från 2.672 ton 2016 till 2.845 ton 2019.
  • Plast har ökat med 3,3% från 1.746 ton 2016 till 1.803 ton 2019.
  • Tidningar har minskat från 4.796 ton 2016 till 3.548 ton 2019.


Kontaktperson vid frågor från media

Anna-Karin Karlsson, Förbundsdirektör Gästrike återvinnare
E-post: anna-karin.karlsson@gastrikeatervinnare.se, tel 026-17 71 46

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Gästrike återvinnare är ett kommunalt förbund som ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. En miljöriktig och effektiv avfallshantering bidrar till en attraktiv region att leva och verka i, idag och imorgon.

Presskontakt

Johan Englund

Johan Englund

Presskontakt Kommunikationschef 026-17 29 74

Relaterade nyheter

För en värld som räcker längre

Gästrike återvinnare är ett kommunalt förbund som ansvarar för insamling, behandling, planering och information när det gäller hushållsavfall.

Vi ger service åt 157 000 människor i fem kommuner: Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby.