Pressmeddelande -

GE Real Estate Norden förvärvar fastigheter i Stockholm och Göteborg för 3,8 miljarder kronor

Stockholm, 2 maj 2006: GE Real Estate Norden har förvärvat en portfölj med 48 fastigheter av Fastighets AB Tornet för cirka 3,8 miljarder kronor. Portföljen består främst av kontors- och verksamhetsfastigheter i attraktiva lägen i Stockholm och Göteborg. Den uthyrningsbara ytan, 350 000 kvm, är jämnt fördelad mellan storstäderna. 14 fastigheter är belägna i Storstockholm med 80 procent av det underliggande fastighetsvärdet koncentrerat till Danderyd och Södermalm. Den största enskilda fastigheten Svärdet 7, vilken utgör 17 procent av portföljens totala uthyrningsbara area, är belägen i Danderyd och består av kontorslokaler. Den övriga Stockholmsportföljen består främst av verksamhetslokaler i Västberga. De 34 fastigheterna i Göteborg utgörs främst av kontorslokaler i attraktiva lägen. Cirka 40 procent av det underliggande fastighetsvärdet finns inom Vallgraven. I samband med förvärvet kommer ett tjugotal anställda, främst fastighetsförvaltare och driftstekniker, som idag arbetar med de berörda fastigheterna att erbjudas anställning hos GE Real Estate Norden. - Vi är mycket glada över att kunna genomföra ett större förvärv som omfattar två av de regioner vi satsar på, nämligen Stockholm och Göteborg. Genom förvärvet får vi åter en stark ställning i Göteborg samtidigt som vi får en egen förvaltningsorganisation där, konstaterar Lennart Sten, VD för GE Real Estate Norden. - GE Real Estate strävar efter att växa på den nordiska marknaden och med dagens förvärv, som är bolagets näst största någonsin i Norden, kommer vi ett steg närmare våra tillväxtmål. Genom att det här är vårt tredje förvärv i Stockholmsområdet under det senaste halvåret har vi snabbt förstärkt vår position på marknaden, samtidigt som vi önskar att växa ytterligare. Expansionen kommer troligen att innebära att vi behöver anställa mer personal utöver de som väljer att följa med vid förvärvet, berättar Lennart Sten vidare. Fastighetsportföljen har idag en väldiversifierad hyresgäststruktur och uthyrningsgraden uppgår till cirka 85 procent. Kontakt Cecilia Ketels, Hallvarsson & Halvarsson, +46 709 71 12 74, cecilia.ketels@halvarsson.se GE Real Estate (www.gerealestate.com) är en ledande global aktör inom finansiering av fastigheter. GE Real Estate grundades 1972 och har tillgångar på över 220 mrd SEK (28 mrd USD) med verksamhet vid 34 kontor i Nordamerika, Europa, Asien och Australien/Nya Zeeland. Utifrån moderbolagets kreditrating som är AAA, erbjuder GEReal Estate ett brett utbud av finansiering i form av lån, eget kapital och betalningslösningar innefattande medel- och långfristiga hypotekslån, kapital för omstrukturering och förvärv, speciallösningar för eget kapital / joint venture, värd­epappe­r­isering och placeringar samt kapitalförvaltning. Under de senaste tio åren har Real Estate haft en årlig tillväxt på över 10 procent och är därmed en av de snabbast växande enheterna inom GE Commercial Finance. GE Real Estate med 20 års erfarenhet av den europeiska fastighets­marknaden har uppnått en stark marknadsposition genom att bygga långsiktiga relationer med lokala partners och genom att tillgodose kundernas behov. Idag drivs verk­samheten av 466 fastighetsspecialister och 35 joint venturebolag från sju regionala kontor i Europa. För närvarande har 71 mrd SEK (9 mrd USD) direktinvesterats i den europeiska verksamheten, vilket represen­terar ett underliggande värde på 90 mrd SEK (11,5 mrd USD) i europeiska fastigheter. GE Commercial Finance är Generel Electrics finansenhet inom business-to-business. Med hög branschkompetens och all slags service inom lån, operativ leasing och finansiering, har GE Commercial Finance en nyckelroll i att stödja sina kunders tillväxt. Med verksamhet i 35 länder har GE Commercial Finance tillgångar som överstiger 1 808 mrd SEK (230 mrd USD) Huvudkontoret ligger i Stamford, Conneticut, USA. General Electric (NYSE:GE) arbetar efter mottot Imagination at Work (idéer i arbete) och är en diversifierad koncern inom teknik, media och finans som fokuserar på att lösa några av världens svåraste problem.

Ämnen

  • Ekonomi, finans