Pressmeddelande -

GE Real Estate Norden förvärvar logistikfastighet för nära 1 miljard kronor genom joint venture

Stockholm, 22 maj 2006: GE Real Estate Norden har genom ett joint venture tillsammans med London & Regional förvärvat en logistikfastighet i Helsingborg av ICA. Köpeskillingen uppgår till 946 miljoner kronor. Byggnadens 70 000 kvm kommer i sin helhet att användas som distributionscenter till dagligvarukedjan ICA, som i och med försäljningen tecknat ett långsiktigt hyresavtal. - Fastigheten är ett perfekt komplement till vår portfölj som redan innehåller 14 logistik-fastigheter med ICA som hyresgäst. Dagens förvärv visar att ICA är nöjda med oss som hyresvärd, något vi naturligtvis är mycket glada över. Att ha nöjda kunder är basen för vårt arbete och en av drivkrafterna bakom framtida förvärvsmöjligheter, konstaterar Lennart Sten, VD för GE Real Estate Norden. Förvärvet genomförs av Kundvagnen Holding AB, ett 50/50 joint venture mellan GE Real Estate Nordic och LR Nordic Properties AB, som ägs av brittiska London & Regional. Bolaget bildades 2003 i samband med förvärvet av de övriga ICA fastigheterna. Tillträde till fastigheten, Kolven 2, sker den 2 oktober 2006. Kontakt Cecilia Ketels, Hallvarsson & Halvarsson, +46 709 71 12 74, cecilia.ketels@halvarsson.se About GE Real Estate GE Real Estate (www.gerealestate.com) är en ledande global aktör inom finansiering av fastigheter. GE Real Estate grundades 1972 och har tillgångar på över SEK 250 mrd (USD 35 mrd) med verksamhet vid 44 kontor i Nordamerika, Europa, Asien och Australien/Nya Zeeland. Utifrån moderbolagets kreditrating som är AAA, erbjuder GE Real Estate ett brett utbud av finansiering i form av lån, eget kapital och betalningslösningar innefattande medel- och långfristiga hypotekslån, kapital för omstrukturering och förvärv, speciallösningar för eget kapital / joint venture, värd­epappe­r­isering och placeringar samt kapitalförvaltning. Under de senaste tio åren har Real Estate haft en årlig tillväxt på över 10 procent och är därmed en av de snabbast växande enheterna inom GE Commercial Finance. GE Commercial Finance (www.gecommercialfinance.com) erbjuder företag ett omfattande utbud av finansiella tjänster och produkter. Med tillgångar som överstiger SEK 1 900 mrd (USD 260 mrd) och expertis på medelstora företags behov erbjuder GE Commercial Finance lån, operativ leasing, finansiering och innovativa strukturerade finansieringslösningar för att stödja kunders tillväxt. GE Commercial Finance är ett helägdt dotterbolag till General Electric Company (NYSE:GE), en diversifierad koncern med erbjudanden inom tjäste-, teknik- och tillverkningsindutrsit.

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster