Skip to content

Latest news

Social media

#swedishchoralmusic 2020: Gunnar Eriksson about Sven-Eric Johanson's Åtta visor

#swedishchoralmusic 2020: Gunnar Eriksson about Sven-Eric Johanson's Åtta visor

#swedishchoralmusic 2020: Alexander Einarsson about Emanuelsson's Dancing on the Crater's Edge

#swedishchoralmusic 2020: Alexander Einarsson about Emanuelsson's Dancing on the Crater's Edge

#swedishchoralmusic 2020: Cecilia Rydinger about Kung Liljekonvalje

#swedishchoralmusic 2020: Cecilia Rydinger about Kung Liljekonvalje

#swedishchoralmusic 2020: Erik Westberg about The Cloud of Unknowing by Carl Unander-Scharin

#swedishchoralmusic 2020: Erik Westberg about The Cloud of Unknowing by Carl Unander-Scharin

Jacob Mühlrad om körverket "Time"

Jacob Mühlrad om körverket "Time"

#swedishchoralmusic 2020 Lone Larsen #1

#swedishchoralmusic 2020 Lone Larsen #1

Marie Samuelsson The Crane's Beak

Marie Samuelsson The Crane's Beak

Inför premiären: Marie Samuelsson – Brandnäva

Inför premiären: Marie Samuelsson – Brandnäva

Film 12: Bortom berg och mörka vatten by Jerker Leijon  #svenskkörmusik #swedishchoralmusic

Film 12: Bortom berg och mörka vatten by Jerker Leijon #svenskkörmusik #swedishchoralmusic

Film 11: Utrannsaka mig (Search me, o God) by Sven-Erik Bäck   #svenskkörmusik #swedishchoralmusic

Film 11: Utrannsaka mig (Search me, o God) by Sven-Erik Bäck #svenskkörmusik #swedishchoralmusic

Film 10: Two choral pieces from 1893 by Valborg Aulin   #svenskkörmusik #swedishchoralmusic

Film 10: Two choral pieces from 1893 by Valborg Aulin #svenskkörmusik #swedishchoralmusic

Film 9: Havsdagrar och molnflockar by Gösta Nystroem  #svenskkörmusik #swedishchoralmusic

Film 9: Havsdagrar och molnflockar by Gösta Nystroem #svenskkörmusik #swedishchoralmusic

Press contacts

Kristina Fryklöf

Kristina Fryklöf

Press contact Promotion- och kommunikationsansvarig 08-610 06 17

Gehrmans Musikförlag samarbetar med de främsta kreatörerna

Gehrmans Musikförlag AB grundades 1893 och är idag ett av Skandinaviens ledande musikförlag.
» Gehrmans erbjuder musik och musikpedagogik av hög kvalitet genom samarbete med de främsta kreatörerna.
» Gehrmans kunder finns inom områdena orkestermusik, kammarmusik, körmusik, kyrkomusik och musikpedagogik.
» Gehrmans lönsamhet bygger på att generera royalties och andra intäkter genom att bevaka rättigheter och att förlägga, tillgängliggöra, marknadsföra, sälja, hyra ut, representera och subförlägga verk och utgåvor såväl på den svenska marknaden som internationellt.
» Gehrmans ägs av en svensk stiftelse och är tillsammans med dotterbolaget Fennica Gehrman det ledande oberoende musikförlaget i Norden.

Mer information samt webbutik hittar du på gehrmans.se

Gehrmans Musikförlag
Västberga Allé 5, Hägersten
Box 42026, 126 12 Stockholm Stockholm