Press release -

40 000 kronor – till tonsättaren Cecilia Damström / säveltäjälle Cecilia Damström

(In Finnish further down)

Rosenborg-Gehrmans stipendium till ung tonsättare utdelas i år till den finlandssvenska tonsättaren Cecilia Damström. Prissumman som är 40 000 kr delas ut i samband med en konsert med O/Modernt kammarorkester på Musikaliska den 11 november.

Cecilia Damström är född i Helsingfors. Hon har studerat komposition vid Tammerfors yrkeshögskola och vid Musikhögskolan i Malmö under ledning av Hannu Pohjannoro och Luca Francesconi.

Cecilia har vunnit första pris i ett flertal kompositionstävlingar såsom International Vocal Espoo Choral Composition Competition, Majaoja-stiftelsens kompositionstävling, International Linköpings Studentsångare Composition Award, International Josef Dorfman Composition Competition samt priset "Årets barnopera" på Finlands Aino-gala med hennes barnopera "Dumma Kungen" 2018.

Hennes verk har spelats på festivaler såsom Tammerfors Biennalen (2010, 2012 och 2014), Summer Sounds Festival av Avanti! Chamber Orchestra, samt Kokonainen Festivalen i Tavastehus där hon verkar som composer in residence 2016-2020.

Damströms digra verkförteckning innehåller kammarmusik, vokal- och körmusik, orkesterverk samt tre kammaroperor. Hennes musik har framförts i Kanada, Tyskland, England, Holland, Spanien, Sverige, Danmark, Norge, Island och Tjeckien.

Hon har nyligen fått en beställning av Finska Nationaloperan för barnoperan ”Djurens planet” som har sitt uruppförande i mars 2019.

Hon medverkade i ”KVASTs” – Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare, 10-årsjubileum på Konserthuset i Stockholm med pianokvintetten ”Aino” som uruppfördes tidigare i år.

Stipendieutdelning

Musikaliska
Söndagen den 11 november
Klockan 18:00

För pressbiljetter kontakta Gunnar Helgesson 08-610 06 12 eller gunnar.helgesson@gehrmans.se

Läs mer om stipendiaten och ladda ner pressbilder på Gehrmans Nyhetsrum eller www.ceciliadamstrom.com

För ytterligare information kontakta Joe Lindström, ordförande i Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik, joe.lindstrom@telia.com, 0736-44 16 64 eller Gunnar Helgesson, VD Gehrmans Musikförlag, gunnar.helgesson@gehrmans.se, 08-610 06 12

Kontakt Cecilia Damström, telefon +358 400 49 41 45 e-mail cecilia.damstrom@gmail.com

Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik grundades 1950 och har som ändamål att genom Gehrmans Musikförlag, i vilket stiftelsen har 80 % av aktiekapitalet, verka för utgivning och framförande av värdefull svensk musik, samt att genom bidrag och stipendier stödja svenskt musikliv.

Gehrmans Musikförlag är sedan 1893 ett av de ledande musikförlagen i Norden tillsammans med dotterbolaget Fennica Gehrman i Finland. Gehrmans erbjuder musik och musikpedagogik av hög kvalitet genom samarbete med de främsta kreatörerna. Gehrmans vision är att bidra till ett dynamiskt musikliv som ger många fler människor rika upplevelser, utveckling och bildning och där de kreatörer som skapar dessa möjligheter har de bästa förutsättningar.


- - - - - - - - -
 

Rosenborg-Gehrmansin stipendi nuorelle säveltäjälle jaetaan tänä vuonna suomalaiselle säveltäjälle Cecilia Damströmille. 40 000 kruunun palkinto jaetaan O/Modernt kamariorkesterin konsertin yhteydessä Tukholmassa 11 marraskuuta.

Cecilia Damström on kotoisin Helsingistä. Hän viimeistelee parhaillaan maisterintutkintoa Malmö Musikhögskolanissa Luca Fransesconin johdolla, valmistuttuaan vuonna 2014 Tampereen ammattikorkeakoulusta Hannu Pohjannoron luokalta.

Damström on voittanut ensimmäisen palkinnon useassa sävellyskilpailussa kuten International Vocal Espoo Choral Composition Competitionissa, Majaoja-säätiön sävellyskilpailussa, International Linköpings Studentsångare Composition Awardissa ja International Josef Dorfman Composition Competitionissa. Hänen lastenoopperansa “Dumma Kungen” voitti palkinnon “Vuoden lastenooppera” Suomen Aino-gaalassa 2018.

Hänen teoksia on esitetty festivaaleilla kuten Tampere Biennale (2010, 2012 ja 2014), Sysmän Suvisoitto, Porvoon Suvisoitossa, Tampering festivaalilla sekä Kokonainen Festivaalilla, jossa hän on toiminut residenssisäveltäjänä vuodesta 2016.

Damströmin runsas teosluettelo sisältää kamarimusiikkia, vokaali- ja kuoromusiikkia, orkesterimusiikkia ja kolme kamarioopperaa. Hänen musiikkiaan on esitetty Suomen lisäksi Kanadassa, Saksassa, Englannissa, Hollannissa, Espanjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Islannissa ja Tsekissä.

Cecilia Damströmillä on tällä hetkellä työn alla Suomen Kansallisoopperan tilaama koululaisooppera “Djurens planet”, joka saa kantaesityksensä 15. maaliskuuta 2019 Kansallisoopperan Almin-salissa.

Hänen pianokvintettonsa “Aino” esitettiin lokakuussa Tukholman konserttitalossa samalla kun Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare – KVAST juhli 10-vuotisjuhlaansa.

Stipendinjakotilaisuus

Musikaliska, Tukholma
Sunnuntaina 11 marraskuuta
Kello 18:00

Lipputiedusteluja varten ota yhteyttä Gunnar Helgessoniin +46 8 610 06 12 tai gunnar.helgesson@gehrmans.se

Lue enemmän stipendin saajasta ja lataa pressikuvia osoitteessa Gehrmans Nyhetsrum tai www.ceciliadamstrom.com

Lisätietoja varten ota yhteyttä Joe Lindströmiin, puheenjohtaja säätiölle “Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik”,joe.lindstrom@telia.com, +46 736-44 16 64 tai Gunnar Helgessoniin, toimitusjohtaja Gehrmans Musikförlag,gunnar.helgesson@gehrmans.se, +46 8-610 06 12

Yhteystiedot Cecilia Damström, puhelinnumero +358 400 49 41 45 sähköposti cecilia.damstrom@gmail.com

Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik perustettiin vuonna 1950. Säätiön tarkoitus on Gehrmans Musikförlagin kanssa edistää tärkeän musiikin kustantamista ja esittämistä, sekä musiikkielämän tukeminen apurahoilla.

Gehrmans Musikförlag on vuodesta 1893 yksi pohjoismaiden johtavista musiikkikustantajista yhdessä tytäryhtiönsä Suomalaisen Fennica Gehrmanin kanssa. Gehrmans tarjoaa korkeatasoista musiikkia ja musiikkipedagogiikkaa luomalla uutta sisältöä yhteistyössä luovien alojen tärkeimpien ihmisten kanssa. Gehrmansin visio on edistää dynaamista musiikkielämää joka antaa ihmisille enemmän rikkaita kokemuksia, kehitystä ja tietämystä ja jossa taiteilijat jotka luovat näitä mahdollisuuksia on parhaat edellytykset.

Related links

Topics

  • Music

Categories

  • rosenborg-gehrmans stipendier

Gehrmans Musikförlag AB erbjuder sedan 1893 musik och musikpedagogik av hög kvalitet genom samarbete med de främsta kreatörerna.

Gehrmans vision är att bidra till ett dynamiskt musikliv som ger många fler människor rika upplevelser, utveckling och bildning och där de kreatörer som skapar dessa möjligheter har de bästa förutsättningar.

Gehrmans Musikförlag AB tarjoaa vuodesta 1893 korkeatasoista musiikkia ja musiikkipedgogiikkaa luomalla uutta sisältöä yhteistyössä luovien alojen tärkeimpien ihmisten kanssa.

Gehrmansin visio on edistää dynaamista musiikkielämää joka antaa ihmisille enemmän rikkaita kokemuksia, kehitystä ja tietämystä, jossa taiteilijoilijoilla jotka luovat mahdollisuuksia on parhaat edellytykset.

Contacts

Kristina Fryklöf

Press contact Promotion- och kommunikationsansvarig Orkester- och kammarmusik 08-610 06 17

Related content