Maria Botéus, hotelldirektör Arken, David Sjölander, kökschef Arken och Daniel Oddhammar, vd Generation Waste.
Maria Botéus, hotelldirektör Arken, David Sjölander, kökschef Arken och Daniel Oddhammar, vd Generation Waste.

Pressmeddelande -

Arken Hotel & Art Garden Spa väljer Generation Waste för sitt hållbarhetsarbete – Ska minska matsvinnet med 10 % redan under första året.

Arken Hotel & Art Garden Spa väljer hållbarhetsföretaget Generation Waste i sitt arbete för en mer hållbar och klimatsmart hantering av sina råvaror.
– Vi kan minska vår klimatpåverkan och spara pengar på samma gång, säger Maria Botéus, hotellchef på Arken Hotel & Art Garden Spa. 

Generation Waste inleder samarbete med Arken Hotel & Art Garden Spa, där de genom utbildningar och mätsystem ska minska matsvinnet i hotellets restaurang. Den första målsättningen med samarbetet är att minska matvinnet med 10 % under de kommande tolv månaderna.
– En minskning med 10 % första året är en bevisat fullt rimligt målsättning. Med kontroll över matsvinnet kommer vi utbilda kökspersonalen och löpande presentera resultat av vårt arbete tillsammans, säger Daniel Oddhammar, vd för Generation Wasrte.

Genom att dela in matavfallet i tre fraktioner, kan de olika sorternas matavfall vägas och registreras i Generation Wastes system. Uppgifterna skickas till en portal, som restaurangen har tillgång till och där statistik för matsvinnet presenteras.
– Matsvinn har en stor klimatpåverkan och innebär samtidigt onödiga utgifter. Fullt ätlig mat hamnar i soptunnan, något som vi definitivt vill undvika. Generation Wastes lösningar gör att vi kan minska vår klimatpåverkan och spara pengar på samma gång, säger Maria Botéus.

Generation Waste arbetar mot FN:s tolfte hållbarhetsmål, vilket innebär en halvering av det globala matsvinnet till år 2020. Arken Hotel & Art Garden Spa arbetar efter ett grönt tänk i sitt kök och Generation Waste ska hjälpa restaurangen att ta vara på mer av råvarorna.
– I vårt kök använder vi oss främst av ekologiska och närproducerade råvaror, för säsongsbaserade menyer. Att arbeta för att minska vårt matsvinn känns därför helt i linje med våra värderingar och Generation Wastes lösningar gör att vi kan följa utvecklingen kontinuerligt, säger David Sjölander, kökschef på Arken Hotel & Art Garden Spa.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Oddhammar, vd för Generation Waste, tfn: 0708-10 35 89,
e-post: daniel@generationwaste.se
Hampus Fromell, kommunikatör för Generation Waste, tfn: 0706-76 94 41,
e-post: hampus@generationwaste.se
Maria Botéus, hotelldirektör för Arken Hotel & Art Garden Spa, tfn: 0708-87 94 30, e-post: maria.boteus@arkenhotel.com 

Ämnen

  • Utbildning

Taggar

  • klimatsmart
  • utbildning
  • teknik
  • mat
  • restaurang
  • klimat
  • miljö
  • hållbarhet

Generation Waste är ett hållbarhetsföretag med målsättningen att hjälpa hotell och restauranger att arbeta mer klimatsmart med sina råvaror, från jord till bord. Genom moderna och kreativa lösningar utbildar Generation Waste verksamheter, samt förser de kontinuerligt med statistik om kökens matsvinn. Tillsammans med sina kunder arbetar Generation Waste mot FN:s tolfte hållbarhetsmål, som innebär en halvering av det globala matsvinnet till år 2020.