Pressmeddelande -

Fetma - arv, miljö och samhälle


Populärvetenskaplig konferens i Riksdagen 22 oktober 2008

Fetmaepidemin - en utmaning för samhälle och politik

Vad är fetma?

Kan man studera fetma och relaterade sjukdomar hos husdjur?

Kan en förkylning ge övervikt?

Finns det nya läkemedel och behandlingar? Och kan man medicinera bort fetma?

Kom och lyssna på representanter från universitet, riksdag och

näringsliv som redogör för dessa frågor!

Program:

www.rifo.se och www.genteknik.se

Anmälan:

Lars Eriksson, Rifo, lars.j.eriksson@riksdagen.se, tel. 070-6312603 eller

Birgit Postol, Gentekniknämnden, birgit.postol@genteknik.se, tel. 0730-215086

Rifos uppgift är att utgöra ett forum för kontakt och information mellan riksdagsledamöter och forskare. Därvid har sällskapet bland annat att anordna studiebesök, föredrag och diskussioner samt att förmedla personliga kontakter.

Gentekniknämnden som inrättades den 1 juli 1994 är en statlig myndighet med uppgift att följa den nationella och internationella utvecklingen på genteknikområdet, bevaka de etiska frågorna och genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Nämnden har också till uppgift att sprida kunskap om den gentekniska utvecklingen.

Ämnen

  • Utbildning