Pressmeddelande -

GEXCO: NORDIC MINING KALLAR TILL BOLAGSSTÄMMA

Stockholm den 19 maj 2006 Gexco AB (publ) För ytterligare information kontakta: Jon Fangel, vd Gexco, telefon 0735 31 00 35 Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande guldföretag. En investering i en aktie i ett prospekteringsföretag är förenad med större risk än normala aktieplaceringar. Alla Gexcos prognoser bygger på antaganden som kan visa sig vara felaktiga.

Ämnen

  • Industri, tillverkning