Pressmeddelande -

GEXCO: NORDIC MINING LÄGGER BUD PÅ GEXCO OCH KÖPER MOMIN

Gexcos aktieägare har idag mottagit bud avseende samtliga aktier och utestående optioner i Gexco AB från Nordic Mining ASA. Nordic Mining har även förvärvat samtliga aktier i MoMin AS. Se information i bifogade pressmeddelande och bud från Nordic Mining. Stockholm den 12 maj 2006 Gexco AB (publ) För ytterligare information kontakta: Jon Fangel, vd Gexco, telefon 0735 31 00 35 Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande guldföretag. En investering i en aktie i ett prospekteringsföretag är förenad med större risk än normala aktieplaceringar. Alla Gexcos prognoser bygger på antaganden som kan visa sig vara felaktiga.

Ämnen

  • Ekonomi, finans