Pressmeddelande -

GEXCO: OM BUDET FRÅN NORDIC MINING

Gexcos aktieägare har den 12 maj 2006 mottagit offentligt erbjudande avseende samtliga aktier och utestående optioner i Gexco AB från Nordic Mining ASA. I korthet erbjuds aktieägarna i Gexco att byta sina aktier i Gexco mot aktier i Nordic Mining. För 11,73 aktier i Gexco får man en aktie i Nordic Mining. Erbjudandet finns i sin helhet på: http://www.gexco.se/dokument/PressmeddelandeV2.pdf I syfte att förtydliga innebörden av erbjudandet och vad som sker den närmaste framtiden har Gexco ställt upp några frågor och svar kring budet som information till Gexcos aktieägare. Vad är budet värt? Det kan man inte fastställa innan Nordic Mining är börsnoterade i Oslo. När planerna om erbjudandet från Nordic Mining offentliggjordes den 15 mars var det teoretiska värdet av budet 71 öre baserat på dåvarande värderingen av de ingående bolagen. Sedan dess har guldpriset ökat och kursen på Gexcoaktien har även den ökat. Hur budet idag värderas går inte att fastställa förrän Nordic Minings aktie har fått en stabil kurssättning på Oslo Börs. Vad krävs för att budet skall vara giltigt? Budet är villkorat av att Nordic Mining aktien noteras på Oslo Börs och att bolagsstämman i Nordic Mining godkänner budet. Vad sker med Gexco under tiden? Gexcos verksamhet med fokus på prospektering och provdrift i Bindal fortsätter som vanligt. Det ända som har skett är att Gexcos huvudaktieägare har accepterat budet från Nordic Mining under förutsättning att notering sker och budet godkänns av bolagsstämman i Nordic Mining. Aktierna i Gexco handlas som vanligt på NGM. Behöver jag göra någonting nu? Nej. Efter ett offentligt erbjudande skall Nordic Mining offentliggöra ett budprospekt med omfattande information om Nordic Minings framtida verksamhet efter att budet har fullföljts. Prospektet skickas till alla aktieägare i Gexco som har flera veckors betänketid. I prospektet står det också hur man gör om man vill acceptera erbjudandet. Hur vet jag om jag skall tacka ja eller nej? Gexcos styrelse, förutom Jon Fangel som är jävig, kommer att ge aktieägarna i Gexco en rekommendation om man bör tacka ja eller nej till budet. Styrelsen avser att anlita externa och oberoende experter för att ge sin syn på detta. Rekommendationen kommer först efter det att aktierna i Nordic Mining har noterats på Oslo Börs. Varför vill Nordic Mining köpa Gexco? Nordic Mining har ambitionen att bli en stor norsk aktör inom gruvsektorn. Man vill bli stora inom prospektering, drift och förädling av guld, metaller och industrimineraler. Ett av skälen är att Norge är kraftigt underprospekterat. I Sverige och Finland har aktiviteterna inom gruvsektorn ökat kraftigt. Nordic Mining tror att utvecklingen i Norge blir snarlik och vill ta del av denna affärsmöjlighet genom att förvärva Norges mest utvecklade guldprojekt i Bindal. Vem bestämmer i Nordic Mining i framtiden? Gexcos huvudägare kommer att äga ca 47 % av Nordic Mining och kommer därmed att få ett avgörande inflytande. Vad händer nu? Nordic Mining kommer att presentera ett noteringsprospekt inför noteringen på Oslo börs och man kommer att ansöka om notering av Nordic Minings aktier även på NGM. Nordic Mining kommer att kalla sina aktieägare till extra bolagsstämma i Nordic Mining för att besluta om erbjudandet. Ett prospekt om erbjudandet till aktieägarna i Gexco kommer att tas fram. Nordic Minings ambition är att hela processen skall vara klar innan semesterperioden. I och med att det är en affär mellan två länder försvårar detta den juridiska processen och den kan därför försenas. Var hittar jag mer information? På Gexcos hemsida www.gexco.se kommer det att finnas mer information. Det är går även bra att ringa till Gexco på telefon 08 798 24 07 eller på e-post info@gexco.se. Man kan även ringa till Nordic Minings ekonomidirektör Lars Gröndahl på telefon +47 90 16 09 41 eller på e-post lars.grondahl@nordicmining.com. Även Nordic Minings hemsida www.nordicmining.com kommer att ge information. Stockholm den 15 maj 2006 Styrelsen för Gexco AB (publ) Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande guldföretag. En investering i en aktie i ett prospekteringsföretag är förenad med större risk än normala aktieplaceringar. Alla Gexcos prognoser bygger på antaganden som kan visa sig vara felaktiga. Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har under 2004 förvärvat Bindal Gruver AS. Bindal utvecklar för närvarande fyndigheter i Bindal i Norge där guldmängden bedöms överstiga 15 ton guld. Bindal har byggt ett anrikningsverk vid fyndigheten och genomförde under hösten 2004 en provanrikning av de första ton guldmalm. Under 2005 och 2006 genomförs en fullskalig provdrift på upp till 10 000 ton malm. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande gruvföretag.

Ämnen

  • Ekonomi, finans