Pressmeddelande -

GEXCO: PRESENTERAR RAPPORT OM PROSPEKTERING I KOLSVIK 2005

Geologiske Tjenester AS har lämnat sin rapport avseende prospektering i Kolsvik 2005. Rapporten heter "Exploration in the Kolsvik Gold Field 2005" – Report no. GT 06-83-01. Rapporten finns på www.gexco.se och är på 39 sidor I PDF format. Den kan även beställas på papper från bolaget. Ur kapitel 9.0 SUMMARY AND CONCLUSIONS citeras: "Gold and aspy mineralization is restrained to two sets of faults or fractures: 1. The Main Fault Breccia mineralization roughly along a north-south trend. 2. Offset veins that splay off from the Main Breccia at an acute angle exemplified by the B1, Klondike and Oppgangen vein systems. Based on topography alone there is little doubt that the Bogelva River constitutes a major dislocation. This is the Finnlia – Oksdalen Fault Zone (FOFZ) of Ihlen (1993). Rich gold and arsenopyrite recorded in the deepest part the old Dh 25 by Flood and Johannesen (2000) triggered interest for this FOFZ structure. The present drilling of Dh 05/03 to 05/05, 05/19 and 05/20 in three succeeding west - east profiles from the Seksa stations, become the ultimate result of these observations. The two northernmost drill sections in the Seksa area have revealed an additional new mineralization, intersected half way between the drill hole collars and the Main Breccia. This mineralization probably sub-outcrops underneath gravel along the western bank of the river. Its possible continuation towards the north is intriguing." För utvärdering och tolkning av rapporten har Gexco anlitat Micon International Ltd i Toronto. Deras utvärdering och tolkning kommer att presenteras senare och kommer att vara grund för en ökad prospekteringsaktivitet i Kolsvik 2006. Rapporten har sammanställts av geolog Boye Flood och Ingolf J. Rui – Geologiske Tjenester AS. Boye Flood är av SveMin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, registrerad som "Kvalificerad person" (QP). Stockholm den 5 maj 2006 Styrelsen för Gexco AB (publ) För ytterligare information kontakta: Jon Fangel, VD Gexco, telefon 0735 31 00 35 Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande guldföretag. En investering i en aktie i ett prospekteringsföretag är förenad med större risk än normala aktieplaceringar. Alla Gexcos prognoser bygger på antaganden som kan visa sig vara felaktiga.

Ämnen

  • Industri, tillverkning