Gigger växer precis som gig-ekonomin – tillsätter ny VD

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2019 16:04 CEST

Gig-plattformen Gigger byter vd, från Claes Persson till Håkan Fritz, som har stor erfarenhet av bemanning, rekrytering och företagsledning.

Gigger stärker upp med en av Nordens tyngsta affärsutvecklare

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 09:43 CEST

För att fortsätta framgångsresan och fokusera ytterligare på större företag och offentlig sektor kommer Lars Wiigh att ta en aktiv roll som arbetande styrelseordförande i Gigger. Giggers nya satsningar på marknadsföring stärks alltså upp med ett tydligt fokus på samarbeten med större företag, organisationer och myndigheter.

Stor framtidstro i Gigger AB - Sveriges snabbast växande frilans- och gigplattform

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2020 14:33 CEST

De befintliga aktieägarna har tecknat för 6.4 MSEK i företrädesemission i Gigger. Bokslutet för 2019 är klart och Gigger ökade sin nettoomsättning med 217 % jämfört med året innan och vände en tidigare förlust från – 2.4 MSEK till ett litet positivt resultat om 0,1 MSEK. Sammantaget har Gigger, sedan ledningsbyte och nystart av bolaget i december 2017, vuxit med nära 2700 %.

Gigger removes service fees for gig workers due to COVID-19.

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2020 13:19 CET

As a part of the ecosystem for the job market, Gigger wants to help the people who have temporarily lost their jobs, or have been made redundant due to the corona crisis, by giving their service for free. Through Gigger, gig workers may be able to work from home or join staff pools for companies who currently need to staff up

Gigger tillgängliggör sin gig-tjänst gratis för alla friställda och varslade p.g.a Covid-19.

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2020 12:20 CET

Som en bidragande av jobbmarknaden hjälper Gigger alla som varslats, sagts upp och friställts permanent eller temporärt, genom att låta alla utan, att behöva starta företag, fakturera helt gratis. Gigarbetare kan jobba hemifrån eller gå med i personalpooler för företag som behöver extra hjälp. Man har möjligheten att jobba när man vill och hur man vill, och för flera uppdragsgivare om det behövs.

Spara till Pensionen med Gigger

Blogginlägg   •   Okt 19, 2018 09:00 CEST

​En nackdel för giggers är att pensionen, som traditionellt sätt administreras av en HR-avdelning, uteblir om man själv inte sätter av till den. Gigger erbjuder därför alla som giggar att sätta av en del av sin lön till pensionen med ett enkelt knapptryck, helt utan avgifter.

Gigger lanserar CashNow

Nyheter   •   Okt 11, 2018 08:30 CEST

Gigger lanserar sin nya tjänst CashNow för alla sina giggers. I den nya gig-ekonomin råder det ofta bland giggers en osäkerhet kring när man får sin lön på kontot. Med CashNow kan man som gigger få sin lön utbetald direkt för ett genomfört schemalagt pass eller en faktura som ännu ej blivit betald.

Gigger, ett företag inom gig- och delningsekonomin, förvärvar Mobilearn för att hjälpa nyanlända in i sysselsättning

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 15:02 CEST

Gigger sänker trösklarna för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och förvärvar Mobilearn som sedan 2012 nyttjats av över 30,000 nyanlända i drygt 150 kommuner. Med den nya Gigger- och Mobilearntjänsten erbjuds kommuner ett verktyg som ger nyanlända förutsättningen att hitta vägen in på arbetsmarknaden och varaktiga jobb.

Nu sänker Gigger avgiften för frilansare till 1 %

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 16:25 CEST

Gigger sänker avgiften för att fakturera utan företag till endast 1 % av fakturabeloppet. Detta gör att Gigger blir den aktör som erbjuder lägst avgift till användarna bland de ledande frilansarbolagen.

Gigger och Småföretagarna inleder samarbete

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 15:17 CET

Gigger inleder nu ett samarbete med Småföretagarna för att erbjuda tjänster som underlättar för Småföretagarnas medlemsföretag. Gigger kommer erbjuda alla Småföretagarnas 30.000 medlemmar att hitta, anlita och betala löner till personal utan att behöva ta arbetsgivaransvar och hantera löneadministration.

Om Gigger AB

Den nya tidens uppdragsgivare

​Gigger hjälper företag att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och därmed förenklar vi administrationen av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” - i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, "giggern" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Adress

  • Gigger AB
  • Vendevägen 89
  • 111 60 Danderyd
  • Sverige