Gå direkt till innehåll
Generella kognitiva tester fungerar inte för att välja ut idrottstalanger

Pressmeddelande -

Generella kognitiva tester fungerar inte för att välja ut idrottstalanger

Vilka typer av kognitiva färdigheter är viktiga för idrottares prestation? En nypublicerad stor forskningsöversikt visar att generella kognitiva funktioner spelar en betydligt mindre roll än idrottsspecifik beslutsfattningsförmåga.

– Detta motsäger de budskap som framförts i media de senaste åren att tester av generella exekutiva funktioner utan idrottskoppling kan användas för att skilja på bättre och sämre idrottare och förutse vem som kommer att bli elitidrottare, säger Anton Kalén, postdoktor i Högskolan i Skövde.

Totalt har resultaten från 142 enskilda studier slagits ihop i en metaanalys för att ge den bredaste jämförelsen av hur olika typer av kognitiva funktioner och färdigheter skiljer sig mellan bättre och sämre idrottare. Totalt inkluderas tester av 8 860 idrottare från 39 olika sporter, varav 3 135 fotbollsspelare, i sammanställningen.

Även om bättre idrottare som grupp var bättre på alla typer av kognitiva tester, var skillnaderna i generella, icke-idrottsspecifika tester för små för att kunna skilja idrottare åt på individnivå. I sex av tio fall förväntas bättre idrottare prestera bättre på icke-idrottsspecifika kognitiva tester än sämre idrottare, vilket är marginellt bättre än slumpen. I jämförelse förväntas bättre idrottare prestera bättre på idrottsspecifika beslutsfattningstester åtta gånger av tio. Resultaten var likvärdiga både för barn, ungdomar och vuxna.

Studien är resultat av ett samarbete mellan forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan i Skövde, tillsammans med en grupp av internationellt ledande forskare. Den är publicerad i den ansedda tidskriften Psychological Bulletin.

Studiens resultat har även praktiska följder för personer som arbetar med idrott och talangutveckling:

– Det finns tyvärr gott om produkter som marknadsförs mot klubbar och förbund med löfte att hitta genvägar till att tidigt identifiera talanger inom idrott. Vissa av dessa produkter lyfter fram olika typer av generella kognitiva tester utan idrottskoppling. Tittar man på den samlade forskningen, som vi nu gjort, så finns ett svagt, om något, stöd för att dessa tester har något värde. Däremot verkar tester och förmågor som är tydligt idrottsspecifika vara desto viktigare för prestation, säger Magnus Lindwall, professor på GIH.

Läs den publicerade studien i Psychological Bulletin

För mer information kontakta:

Frågor om studien:
Anton Kalén, postdoktor Högskolan i Skövde, e-post: anton.kalen@his.se Tel: 070-351 59 73

Frågor om debatten kring kognition, idrott och talang:
Magnus Lindwall, professor GIH, e-post: magnus.lindwall@gih.se tel: 070-960 35 45

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. GIH ligger centralt i Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts-och friluftsområde. På GIH utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver forskning inom idrottsvetenskap med fokus på ”människan i rörelse” samt är ett så kallat Riksidrottsuniversitet med goda möjligheter att kombinera studier med elitidrott. Forskningen håller hög kvalitet, är samhällsrelevant och bedrivs ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 160 medarbetare och cirka 1 400 studenter.

Presskontakt

Louise Ekström

Louise Ekström

Pressansvarig 070 202 85 86

Världens äldsta moderna idrottshögskola för lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers och hälsopedagoger samt forskning inom idrottsområdet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. GIH ligger centralt i Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts-och friluftsområde.

På GIH utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver forskning inom idrottsvetenskap med fokus på ”människan i rörelse” samt är ett så kallat Riksidrottsuniversitet med goda möjligheter att kombinera studier med elitidrott.

Forskningen håller hög kvalitet, är samhällsrelevant och bedrivs ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 160 medarbetare och cirka 1 400 studenter.

GIH
Lidingövägen 1
114 86 Stockholm
Sverige