Pressmeddelande -

Kronofogden, Klarna och Riksdagspolitiker i hett möte under andra upplagan av The FinLit Network

Finansiell förståelse - en samhällsfråga om vår framtid

Den 26 maj kl. 09:30-11:30 arrangeras andra upplagan av The FinLit Network, en nätverksträff med syfte att förbättra och främja finansiell förståelse och privatekonomiska färdigheter hos barn och unga. 
Temat för dagen är Finansiell förståelse - en samhällsfråga om vår framtid.

Bakgrunden till eventet är att unga får en allt sämre förståelse för pengar samt har en bristfällig finansiell kunskap vilket begränsar deras förmåga att hantera sina pengar på ett klokt sätt. Detta leder till påtagligt negativa effekter för såväl individ som samhälle, vilket exempelvis OECD och Kronofogden redogör. 

The FinLit Network arrangeras av företaget Gimi med målet att skapa en öppen dialog kring det aktuella läget samt ett långsiktigt förändringsarbete mot en högre finansiell förståelse. Under nätverksträffen tas såväl forskning, politik och näringsliv i beaktning och förhoppningen är att genom samverkan skapa förutsättningar för en hållbar, jämlik och trygg ekonomisk framtid för nästa generation.

Eventet hålls på svenska via Zoom och är öppet för allmänheten att lyssna in till. Anmälan för åhörare görs via följande länk: Anmälan till The FinLit Network

Journalister är välkomna att delta och skall meddela sin närvaro till kontaktperson Sofie von Krusenstierna för att få tillgång till ytterligare material. 

The FinLit Network - maj 2021.png

Agenda 26 maj 09:30 - 11:30

Del 1

09:30- 09:35
Välkomna!

Sofie von Krusenstierna, moderator

09:35 - 09:40
Jacob Bursell, Grundare av podcasten Kapitalet

Introduktion till ämnet finansiell förståelse/financial literacy

09:40 - 09:50
Niklas Arvidsson, Docent i tillämpad företagsekonomi, INDEK på KTH

Beskrivning av vårt kontantlösa samhälle samt innebörden av open banking och Ekrona

09:50 - 10:00
Richard Ahlström, Docent i psykologi, Mittuniversitetet
Betalningsanmärkningar, vår tids skötsamhetsindikatorer

10:00 - 10:20
Paneldiskussion

Näringsliv
David Sandström
(Chief Marketing Officer på Klarna)
Gabriella Göransson
(Director Consumer Insight & Deputy CEO på UC AB)
Agata Janiszewska
(Head Of Education på Gimi)
Shoka Åhrman
(Sparekonom på SPP)
Per-Olof Lindh
(Enhetschef skuldsaneringsenheten på Kronofogden)

Politiker

Fredrik Christensson
(Utbildningspolitiska talesperson, Centerpartiet)
Lars Püss
(Riksdagsledamot Utbildningsutskottet, Moderaterna)
Jakob Forssmed (Ekonomisk-politiska talesperson, Kristdemokraterna)
Juno Blom (Barnrättspolitiska talesperson, Liberalerna)
Björn Wiechel (Riksdagsledamot Finansutskottet, Socialdemokraterna)

_______________________

Del 2

10:25 - 10:35
Elina Larsson, filosofie doktor, forskare och hem- och konsumentkunskapslärare
V
årt Globala Bröd, vikten att ge dagens ungdomar kunskaper inom hållbar livsstil inom hälsa, ekonomi och miljö.

10:35 - 10:45
Gina Pari, Client Director, Safello Group AB

Hur bidrar kryptovalutor till ett mer transparent och inkluderande samhälle?

10:45 - 10:50
Niklas Uppenberg, Retorik- och beteendekonsult, fd. Unga aktiesparare
5 retoriska knep för ökat finansiellt självförtroende

10:50 - 11:10
Paneldiskussion

Näringsliv
David Sandström
(Chief Marketing Officer på Klarna)
Gabriella Göransson
(Director Consumer Insight & Deputy CEO på UC AB)
Agata Janiszewska
(Head Of Education på Gimi)
Shoka Åhrman
(Sparekonom på SPP)
Per-Olof Lindh
(Enhetschef skuldsaneringsenheten på Kronofogden)

Politiker

Fredrik Christensson
(Utbildningspolitiska talesperson, Centerpartiet)
Lars Püss
(Riksdagsledamot Utbildningsutskottet, Moderaterna)
Jakob Forssmed (Ekonomisk-politiska talesperson, Kristdemokraterna)
Juno Blom (Barnrättspolitiska talesperson, Liberalerna)
Björn Wiechel (Riksdagsledamot Finansutskottet och EU-nämden, Socialdemokraterna)

_______________________

Del 3

11:15 - 11:25
Frågor från journalister & åhörare

11:20 - 11:30
Tack!
Sofie von Krusenstierna, moderator

Relaterade länkar

Ämnen

 • Ekonomi

Taggar

 • pengar
 • edtech
 • financialliteracy
 • föräldrar
 • politik
 • kontanter
 • barn
 • skola
 • ungdomar
 • privatekonomi
 • ekonomi
 • finans
 • utbildning
 • veckopeng
 • fintech
 • finansiell utbildning
 • finanskunskap
 • digitalapengar
 • digitala pengar

Regioner

 • Stockholm

Gimi är en finansiell utbildningsapp för barn och ungdomar innehållande både teoretisk och praktisk övning i finansiell läsförståelse.

Vårt mål är att alla barn ska växa upp och bli finansiellt självständiga; att de ska kunna hantera sina pengar på ett klokt sätt, att de självständigt kan navigera i ett digitalt finansiellt landskap och att de kan fatta genomtänkta ekonomiska beslut för en hållbar framtid.

Presskontakt

Sofie von Krusenstierna

Presskontakt Communication and Partnership Manager