Pressmeddelande -

RENT TYG, SALTA LAMM eller issegling – vem blir ÅRETS LEADER?

Issegling på Hjälmaren, saltängslamm eller ett sätt att behandla textilier så att de blir motståndskraftiga mot fukt, vätskor och smuts – det finns många sätt att utveckla landsbygden på och den mångfalden avspeglas i de projekt som är nominerade till utmärkelsen Årets Leader. Liksom tidigare år har alla de tolv LAG-grupperna som driver Leader-verksamhet i Sverige nominerat var sitt projekt till utmärkelsen. De nominerade projekten är: TänkNik (Kärnan i Västa Götaland), SNAP (Intryck Hälsingland), Projekt Utveckla Östervåla (Nedre Dalälven), DISKUS (Sommenbygd), Issegling vid Hjälmaren (Våg 21), Saltängslamm (Carpe Mare), Kyrkeby gård och brännvinsbränneri (Smålandsgruppen), Säljbolaget (Gotland), Levande Historia (Blekinge), Mönsterås Kustmiljö (Kustlandet), Project painting (Astrid Lindgrens hembygd), Guardyou – unika egenskaper i textilier (Sjuhärad). Vilket projekt som till slut blir Årets Leader offentliggörs den 7 juli under Almedalsveckan på Gotland. I utmärkelsen ingår äran, ett diplom och en prischeck på 10 000 kr till en studieresa. Mer information om de olika projekten finns på Leadernätverkets webbplats, www.leaderplus.se. För ytterligare information: Hans-Olof Stålgren, Leadernätverket, 0703-30 42 37. Eller Mårten Sandström, Glesbygdsverket, 063-57 67 09. OM LEADER+ Leader-projekt för landsbygdsutveckling drivs över hela Europa. I Sverige finns 12 områden inom Leader+ där verksamheten drivs av så kallade LAG-grupper (lokala aktionsgrupper). Dessa fördelar projektmedel inom sitt geografiska område. LAG-grupperna samlas i ett nätverk och det var detta nätverk för Leader+ som tog initiativet till Årets Leader-utmärkelsen. Glesbygdsverket är svensk förvaltningsmyndighet för Leader+. _______________________________ Birgitta Rhodin, informatör Glesbygdsverket Samuel Permansg 2, 831 30 Östersund Tfn 063-57 67 11 Mobil 070-398 15 38 birgitta.rhodin@glesbygdsverket.se http://www.glesbygdsverket.se

Ämnen

  • Arbetsliv