Pressmeddelande -

Globe Award 2009: Banbrytande insatser för världen belönas i internationellt pris

Den 3 juni förvandlas Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm till ett globalt nav för hållbar utveckling. Då delar H.K.H. Kronprinsessan Victoria ut det ledande hållbarhetspriset Globe Award. Globe Award 2009 blir större och mer betydande än någonsin då nomineringar från hela världen välkomnas. Den nya juryn, med internationella toppnamn inom hållbar utveckling, borgar för att de mest nytänkande och visionära forskarna, innovatörerna, städerna och företagen lyfts fram.

Syftet med Globe Award, som i år delas ut för tredje gången, är att upptäcka och uppmuntra forskare, innovatörer, städer och företag som är framträdande inom hållbar utveckling. Globe Award vill uppmärksamma och belöna de bästa lösningarna och initiativen. Priset delas ut i fyra kategorier: Sustainability Research, Sustainability Innovation Award, Sustainable City Award och Sustainability Reporting Award.

Fyra jurygrupper med mycket erfarna och internationellt erkända experter bedömer de nominerade bidragen. Juryns huvudordförande är Lars-Olle Larsson, Partner i PricewaterhouseCoopers Sverige.

- Det är nödvändigt att stödja forskning och innovation för att hitta lösningar på nu kända problem med bäring på klimatfrågan, fattigdomsbekämpning och välfärdsutveckling. Det är också framtidsavgörande att motivera stora företag och städer till anpassning, förändring och transparens som leder oss mot en hållbar utveckling, säger juryns ordförande Lars-Olle Larsson och fortsätter: Ett Globe Award demonstrerar proaktivitet och bästa praxis i de största utmaningar vi någonsin stått inför.

- När Electrolux tilldelades Globe Award förstärkte det vår möjlighet att tala om den roll energisnåla vitvaror har när det gäller att möta klimatförändringarna. Våra kunder efterfrågar klimatsmarta produkter och Globe Award uppmuntrar oss att fortsätta utveckla fler miljövänliga produkter, säger Hans Stråberg, koncernchef Electrolux och vinnare av Globe Award 2008.

Forskare, innovatörer, städer och företag intresserade av att nominera eller att själva nomineras till Globe Award kan ansöka på www.globeaward.org. Nomineringsperioden är öppen till och med den 26 april 2009. Nomineringarna offentliggörs den 5 maj, 2009.

För mer information kontakta gärna:

Lars-Olle Larsson, Juryns huvudordförande, Partner i PricewaterhouseCoopers Sverige, Mobil: 0709 29 39 83, E-post: lars-olle.larsson@se.pwc.com

Martina Nee, Manager Globe Award, Mobil: 073317 53 55, E-post: martina.nee@globeforum.com

Se listan över årets jurygrupper nedan. Läs mer om föregående års pristagare på: www.globeaward.org


JURYGRUPPER GLOBE AWARD 2009

Sustainability Research Award

Mohan Munasinghe, Chairman
Nobel Peace Prize Laureate 2007 as Vice Chairman of the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change.

Dr. Mona Makram-Ebeid
Former member of the Egyptian Parliament and Professor of Political Science at the American University, Cairo, Egypt.

Fred Dubee
United Nations Global Compact, Senior Advisor working extensively in China and throughout Asia.


Sustainability Innovation Award

Philip DesAutels, Chairman
Microsoft's manager of Academic Evangelism, USA 

Dr. Pierre Berthon
Holds the Clifford F Youse Chair of Marketing and Strategy at Bentley University, MA, USA

Charlotte Masiello-Riome
Communication Expert Consultant for the Food and Agriculture Organization of the United Nations

Leyland Pitt
Professor of Marketing, Segal Graduate School of Business, Simon Fraser University, Vancouver, Canada, and Senior research Fellow, Leeds University Business School in the UK.

Rias van Wyk
Prof. and Director of Technoscan® Centre Minnesota, USA, and a former Director of the Management of Technology (MOT) program, University of Minnesota.


Sustainable City Award

Jan Sturesson, Chairman
Partner in PwC and Global Leader of Government and Public Services.

Her Excellency Ms. Najla Al-Awadhi
Member of Parliament, Federal National Council, United Arab Emirates.

Kerstin Lindberg Göransson
Director Luftfartsverket, Arlanda Airport, Sweden

Lawrence Bloom
Deputy Chairman of Noble Cities Plc. Chairs the World Economic Forum Global Agenda Council on Urban Management and the UN Environmental Programme Green Economy Initiative sector on Green Cities, Buildings and Transport


Sustainability Reporting Award

Paul Druckman, Chairman
Chairman Executive Board of The Prince's Accounting for Sustainability Project, The UK.

Olivier Boutellis-Taft
CEO Federation of European Accountants, Brussels, Belgium

Peter Wong
Member of the Board of Directors Global Reporting, Hong Kong


----------------------- 

Globe Award startades 2007 av affärsnätverket och marknadsplatsen Globe Forum som ett svenskt pris för att stödja och uppmuntra framgångsrikt och nytänkande CSR-arbete. Efter att Globe Award på kort tid vunnit uppskattning och erkännande i Sverige kände initiativtagarna att det var naturligt för Globe Award att ta steget ut i världen. Från och med 2009 har därför Globe Award breddats från att belöna svenskt CSR-arbete till att omfatta hållbar utveckling i alla delar av världen.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Utanför Sverige

Globe Forum är en internationell marknadsplats för innovation och hållbar utveckling, med experter, innovatörer och företag.

Planerade mötesplatser under 2010:

Dublin 17-18 November

www.globeforum.com

Presskontakt

Lars-Olle Larsson

Globe Award, Juryns huvudordförande Globe Award 0709-29 39 83

Martina Nee, Manager Globe Award

Manager Globe Award Globe Award - Leading Sustainability Awards 073-317 53 55

Relaterat material

Relaterade nyheter

Relaterade event