Pressmeddelande -

BESTÄLLNING FRÅN TRANSPLANTATIONSCENTRUM I DANMARK

Glycorex Transplantation AB (publ.) som är noterat på NGM Equity, meddelar att företagets produkt Glycosorb®-ABO nu även beställts av Rigshospitalet i Köpenhamn för transplantation över blodgruppsgränsen. Beställningen är den första från Danmark och innebär att 23 sjukhus i sammanlagt 10 länder beställt bolagets produkt Glycosorb®-ABO. Rigshospitalet i Köpenhamn är Danmarks ledande transplantationssjukhus och genomför ungefär en tredjedel av samtliga njurtransplantationer i Danmark. Sjukhuset genomför ungefär 55 njurtransplantationer och drygt 40 levertransplantationer per år. Glycosorb®-ABO, en produkt utvecklad av Glycorex Transplantation AB, används för att möjliggöra transplantationer över blodgruppsgränsen. Produkten är certifierad inom EU-området och även i Australien. Den nya metodiken har ursprungligen etablerats i Sverige och används regelbundet på transplantationscentra i Sverige. Produkten har därefter introducerats på flera marknader och används på transplantationscentra i Tyskland, England, Belgien, Norge, Grekland, Schweiz, Holland och Australien. Nyligen publicerade 4 transplantationscentra, varav 3 från Sverige, Karolinska-Huddinge, Sahlgrenska, och Uppsala Akademiska Universitetssjukhus, utmärkta kliniska resultat av totalt 70 njurtransplantationer över blodgruppsgränsen. Detta är betydelsefullt för den fortsatta lanseringen av produkten på nya marknader. Det tar tid att etablera en ny transplantationsmetodik, men vi har noterat en ökande acceptans och försäljning och vår bedömning är att antalet transplantationscentra som använder produkten kommer att fortsätta öka under innevarande år och att det finns goda möjligheter att produkten även kan komma att användas på ytterligare marknader inom och utanför Europa under innevarande år. Behovet av att genomföra fler transplantationer är stort och växande i de flesta länder. Behandling av mottagaren med Glycosorb®-ABO möjliggör transplantation oavsett blodgrupp hos givare och mottagare och därmed möjliggörs ett ökat antal transplantationer. Produkten används framförallt i samband med njurtransplantationer, men även i samband med lever- och hjärttransplantation över blodgruppsgränsen. Transplantation är en unik behandlingsmetod som ger stora fördelar både för patient och samhälle. Exempelvis har varje njurtransplantation i Sverige beräknats spara i genomsnitt 5 miljoner kronor jämfört med alternativ behandling och patienterna kan ofta återgå till ett normalt liv. Transplantationer över blodgruppsgränsen är av stort intresse för att öka antalet transplantationer, korta väntetiderna och minska problemen med organbrist. Bolagets produkt ökar dessutom möjligheten att transplantera patienter i brådskande situationer, framförallt vid akut lever- eller hjärtsjukdom, eftersom möjligheten att transplantera inom ett kortare tidsintervall ökar när organ oavsett blodgrupp kan användas. För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson (046-286 5780). Glycorex Transplantation AB, Lund, utvecklar produkter som minskar risken för avstötning av ickekompatibla organ vid allotransplantation (människa till människa) och xenotransplantation (djur till människa).

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag