Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut fattat om ekonomisk åtgärdsplan

GöteborgsOperans verksamhet är på alla sätt framgångsrik, men inflation och ökade kostnader för löner och fastighet skapar ändå en ekonomi i strukturell obalans. I fredags (2/2) beslutade bolagets styrelse att ge vd uppdraget att påbörja arbetet för långsiktig ekonomisk hållbarhet med målet att förbättra det ekonomiska resultatet med sammanlagt 50 miljoner kronor 2024–2027.

Den 8 november 2023 fick GöteborgsOperans vd Christina Björklund i uppdrag av styrelsen att ta fram en rapport, en ”åtgärdsplan som möjliggör fortsatt utveckling utifrån rådande ekonomiska förutsättningar”. Bakgrunden är omvärldsläget med kraftig inflation, samt en växande utmaning till följd av att GöteborgsOperans anslag inte höjts i samma takt som kostnader för löner och fastighet ökat.

– GöteborgsOperans föreställningar fortsätter att vara välbesökta år efter år, men det ekonomiska läget är ändå svårt och vår institution är inte ensam om att påverkas. I grund och botten är det ett långsiktigt strukturellt problem med höjda kostnader som blivit mer akut under det senaste året. Det krävs åtgärder nu för att läget inte ska förvärras, säger GöteborgsOperans vd Christina Björklund.

I rapporten som fungerat som underlag för beslut i styrelsen finns beräkningar på en potentiell förbättring av GöteborgsOperans resultat på sammanlagt 50 miljoner kronor åren 2024–2027, inom ramen för gällande uppdrag och ägardirektiv.

– Ska man få GöteborgsOperans ekonomi i balans utan ytterligare ramökningar kommer det att kräva ytterligare effektiviseringar, justeringar i utbudet och ett fortsatt fokus på ökade intäkter. Det handlar alltså för oss om att både öka intäkterna och minska utgifterna. Ambitionen är som alltid att publiken och vår personal ska drabbas så lite som möjligt av förändringarna, säger Christina Björklund.

Styrelsebeslutet innebär starten för det praktiska arbetet. Exakt vilka åtgärder som ska vidtas och när förändringarna ska ske är frågor som ledningen nu kan börja arbeta med.

För pressfrågor och intervjuförfrågningar, kontakta press@opera.se, Marie Branner: 031-10 80 35, Emil Rinstad: 031-10 80 68

Ämnen

Regioner

Kontakter

Marie Branner

Marie Branner

Presskontakt Presskontakt 031-108035
Emil Rinstad

Emil Rinstad

Presskontakt Presskontakt 031-108068

GöteborgsOperan

GöteborgsOperan är ett av världens mest moderna operahus. Huset vid Göta älvs kaj stod klart 1994. Med sin breda repertoarmix av opera, modern dans och musikal erbjuder GöteborgsOperan något för alla besökare. Välkommen till vårt spännande hus!

GöteborgsOperan
Christina Nilssons Gata
411 04 Göteborg