De vann Göteborgsregionens pris Utmärkelsen 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 16:20 CEST

Vinnarna av Utmärkelsen 2018, Göteborgsregionens pris för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv, delades idag ut av SAK-rådet på Gymnasiedagarna och Future Skills stora scen. Vinnarna är...

Anmälan öppen: Nationell konferens om elevhälsa, lärande och sex- och samlevnadsundervisning

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 07:56 CEST

Sex, unga och skolans roll är en årlig konferens som varje år fokuserar på ett tema anknutet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Årets konferens anordnas den 4/12 med temat #läradehälsa och i år bjuder vi tillsammans med Skolverket in personal från hela landet och gör vi konferensen nationell.

”Alla ska gå i mål med en godkänd gymnasieexamen” - så hjälper projektet Fullfölja studier GR hemmasittare tillbaka till skolan

Nyheter   •   Dec 03, 2018 07:40 CET

På LBS Kreativa Gymnasiet lägger man just nu in en extra växel för att få elever med låg närvaro att återvända till skolan. Skolan ingår i projektet Fullfölja studier GR (FSGR) som syftar till att motverka studieavbrott genom individanpassade insatser och på så vis få fler att ta sin gymnasieexamen.

Välkommen till mässan för dig som ska söka till gymnasiesärskolan: Gymnasiedagarna 4:e dagen!

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 15:13 CEST

Göteborgsregionen (GR) strävar efter att alla som ska göra sitt gymnasieval ska ges möjlighet att göra ett välgrundat och välinformerat val. Därför anordnas det veckan efter Gymnasiedagarna och Future Skills ytterligare en dag av mässan, med fokus på dem som ska söka till gymnasiesärskolan.

Gymnasiedagarna och Future Skills kopplar samman gymnasievalet med framtidens arbetsmarknad

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 16:04 CEST

Nu är det drygt en vecka kvar till Gymnasiedagarna och Future Skills – mässan som ger besökarna möjligheten att träffa representanter från gymnasieskolor, företag och branscher. Läs mer om vår satsning på att göra mässan mer tillgänglig med ett mer kvalitativt besök och om de olika programpunkterna.

​Pressmeddelande om Göteborgsregionens gymnasieantagning 2018-06-27: Slutantagningen till gymnasieskolan är klar - 88 procent av eleverna är antagna till vald utbildning

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 13:27 CEST

I dag presenteras slutantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen. 10 337 elever har antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 75 procent till sitt förstahandsval. Flest antagna elever har samhällsvetenskapsprogrammet följt av ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt estetiska programmet.

Påminnelse: INBJUDAN till PRESSKONFERENS 27 juni 2018 klockan 11.30 - Presentation av slutantagningen till gymnasieskolorna inom Göteborgsregionen 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 15:11 CEST

GR Utbildning inbjuder till pressträff för att informera om utfallet av årets slutantagning till Göteborgsregionens fristående och kommunala gymnasieskolor. Information tillhandahålls om elevernas val till nationella program samt vart de blivit antagna. Vid sluttagningen får cirka 11 500 elever inom Göteborgsregionen besked rörande sitt gymnasieval.

INBJUDAN till PRESSKONFERENS 27 juni 2018 klockan 11.30 - Presentation av slutantagningen till gymnasieskolorna inom Göteborgsregionen 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 14:25 CEST

GR Utbildning inbjuder till pressträff för att informera om utfallet av årets slutantagning till Göteborgsregionens fristående och kommunala gymnasieskolor. Information tillhandahålls om elevernas val till nationella program samt vart de blivit antagna. Vid sluttagningen får cirka 11 500 elever inom Göteborgsregionen besked rörande sitt gymnasieval.

Skola på vetenskaplig grund – så ska Göteborgsregionen arbeta kring praktiknära forskning

Nyheter   •   Jun 19, 2018 12:57 CEST

Skola på vetenskaplig grund i Göteborgsregionen. Nu har de kommunala skolhuvudmännen och Göteborgs universitet kommit överens om hur det fortsatta arbetet med praktiknära forskning ska se ut.

94 % av eleverna i årskurs 5 tror att de kan nå målen i skolan – det visar årets regiongemensamma elevenkät

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 14:15 CEST

Bland elever i årskurs 2 i regionen svarar 96% att de tycker det är roligt att läsa sig nya saker, att de har kompisar på skolan, att lärarna hjälper dem och att lärarna är snälla mot dem. 94% av eleverna i årskurs 5 anser sig kunna nå kunskapskraven om de försöker, samt tycker att lärarna hjälper dem när de behöver. I årskurs 9 och i gymnasiets år 2 tror 90% att de klarar kunskapskraven.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Miljö och samhällsbyggnad
 • evsda-zwlekenazo.hpledyovacnlljk@geiotxjebjworbsgspvreqrgioxonsrenao.szdena
 • 031-335 51 28

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • GR:s förbundsledning
 • gulgnnzpeltq.rkyydpqbeubrggn@gicotkbebvvorbxgsubreptgigwonnaenxl.sykepi
 • 031-335 50 74

Om Göteborgsregionen

13 kommuner som arbetar tillsammans

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Adress

 • Göteborgsregionen
 • Anders Personsgatan 8
 • 416 64 Göteborg