Gå direkt till innehåll
Förälder på avstånd: Bättre stöd till föräldrar vars barn blir placerade i familjehem eller på institution.
Förälder på avstånd: Bättre stöd till föräldrar vars barn blir placerade i familjehem eller på institution.

Nyhet -

”Förälder på avstånd” – pressinbjudan till seminarium den 26 november i Göteborg

Pressinbjudan 26 november 2019: Seminarium om ”Förälder på avstånd”


Forskningsprojektet Förälder på avstånd handlar om att ge bättre stöd till föräldrar vars barn omhändertagits och placerats i familjehem eller på institution.

Fyra kommuner i Göteborgsregionen deltar i projektet:

– För oss är detta en viktig fråga att belysa då vi vet att föräldrarnas delaktighet påverkar vid en placering av barnen. Projektet är ett sätt för oss att titta på både vilket stöd vi ger idag och hur vi kan utveckla stödet ytterligare för att möta föräldrarnas och barnens behov, säger Maria Alexandersson på Barn och unga – Placeringsenheten i Alingsås kommun.

– Det finns ett intresse inte bara hos ledning utan även bland socialsekreterare och familjebehandlare när det gäller stöd till föräldrar till placerade barn. Något mer behöver göras än det vi har gjort hittills, säger Lejla Mesinovic Klecina som är processledare barn och unga inom området psykisk hälsa i Göteborgs stad.

– Främst satsar vi nu på att erbjuda krisstöd till föräldrar i samband med placeringen. Vi vill också förbättra det interna samarbetet inom socialtjänsten och informationen till föräldrarna. Det är en svår grupp att nå och därför är det svårt att få svar på vad de upplever att de behöver, säger Olivia Broström på Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Mölndals stad.

– De biologiska föräldrarna riskerar att falla mellan stolarna när ett barn placeras. Men vi behöver jobba med att hålla kvar dem för vi ser att det kan gagna barnet, säger Barbro Carlhamre som är chef för Enheten för familjehem, familjerätt och administration i Stenungsunds kommun.

Förälder på avstånd är ett treårigt FoU-projekt finansierat av det statliga forskningsrådet Forte. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgsregionen, Göteborgs universitet och Region Jönköpings län. Det genomförs av praktiker i sju kommuner och forskare tillsammans med föräldrar.

Den 26 november arrangeras ett seminarium som vänder sig till personer som möter placerade barns föräldrar i sin yrkesutövning och till de som jobbar på ledningsnivå, likväl som till politiker och praktiknära forskare. Medier är också välkomna.

– Under den här förmiddagen vill vi berätta vad vi har lärt oss hittills och det handlar om saker som går att genomföra även om man inte är med i projektet. Vi vill också passa på att få feedback från dem som verksamheten är till för. Därför har vi bjudit in personer med egen erfarenhet av att vara respektive ha en förälder på avstånd, säger Anna Melke som är forskare och projektledare vid Göteborgsregionen FoU i Väst.


Program

  • Presentation av FoU-projektet Förälder på avstånd: Vilket stöd får föräldrar till placerade barn idag och vilket stöd behöver utvecklas? Vad visar befintlig forskning och vad säger deltagande föräldrar och personal från socialtjänsten?
    Forskarna i projektet medverkar

  • Vad har medverkan i projektet inneburit för de kommuner som deltar?
    Representanter från de deltagande kommunerna medverkar

  • Reflektioner från barn och föräldrar med egen erfarenhet av att ha eller vara en förälder på avstånd.
    Representanter från ideella föreningar medverkar


Media är välkomna till seminariet!

Tid: Tisdagen den 26 november, klockan 9.30-12.00
Plats:
Göteborgs universitet, Sprängkullsgatan 25, hörsal Sappören.


För mer information, intervjubokning eller deltagande kontakta:
Anna Melke 
anna.melke@goteborgsregionen.se
Telefon 0739-97 53 44

Ämnen

Taggar

Regions


Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Presskontakt

Märit Malmberg Nord

Märit Malmberg Nord

Presskontakt Kommunikatör Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst 0761-33 33 36