Gå direkt till innehåll
Nu stärks kompetensen i förskolan

Pressmeddelande -

Nu stärks kompetensen i förskolan

Nu har förskolepersonal från Göteborgs stad som saknar utbildning för arbete med barn startat validering och utbildning till barnskötare och förskoleassistent. Utbildningen görs inom ramen för projektet Kompetensförstärkning förskola och deltagare från ytterligare tio kommuner kommer att starta successivt under hösten och våren. Målet är en högre andel rätt utbildad personal i regionens förskolor.

I Göteborgsregionens (GR) 13 medlemskommuner råder stor brist på pedagogiskt utbildad personal i förskolan. Av regionens idag 4000 anställda som barnskötare saknar omkring 1000 personer utbildning för arbete med barn. Projektet Kompetensförstärkning förskola syftar därför till att ta fram strukturer för vidareutbildning av personal i förskolan som saknar rätt kvalifikationer. Dessutom ska det erbjudas validering och utbildning till barnskötare och till den nya befattningen förskoleassistent inom ramen för projektet.

Under våren 2020 har man därför tagit fram förutsättningar för utbildning och validering i form av ett utbildningskoncept för yrkesverksamma och en helt ny valideringsmodell för barnskötare. Inom projektet finns nu åtta upphandlade utbildningsanordnare som kan få möjlighet att validera och utbilda enligt valideringsmodellen och utbildningskonceptet. Den första utbildningsomgången anordnas av ABF Vuxenutbildning.

Valideringsmodellen som är framtagen av Validering Väst syftar till att på ett kvalitativt och effektivt sätt ta tillvara personalens kunskaper från sitt arbete i förskolan eller andra relevanta erfarenheter. Valideringen ska sedan leda till betyg på hela kurser eller intyg på delar av kurser som då gör att tiden för studier kan förkortas. Resultatet från valideringen kompletteras sedan med utbildning enligt framtaget koncept.

– Jag har haft förmånen att äntligen få presentera vår nya valideringsmodell för ett härligt gäng yrkeslärare, SYV och valideringshandledare. Modellen mottogs med stor entusiasm och utvärderingen efter utbildningen visar att deltagarna känner sig redo och motiverade för att ta sig an sitt nya uppdrag, säger Maria Dejevik från Validering Väst.

Utbildningskonceptet som ska fungera ihop med valideringsmodellen har tagits fram med hjälp av inspel från verksamhetschefer, rektor, hr-personal och representanter från vuxenutbildningen. Utgångspunkten har varit att anpassa utbildningen efter förskolornas och individernas förutsättningar och behov så långt det är möjligt. Utbildningen är därför upplagd för att det ska vara så smidigt som möjligt att studera och arbeta samtidigt. Stora delar av utbildningen kommer att ske på distans och vara tillgänglig så att de enskilda deltagarna kan läsa när det passar dem. En del utbildningsmoment kommer dessutom att genomföras under den ordinarie verksamheten i förskolan för att senare kopplas till teori.

– Behoven av kompetensutveckling inom förskolan är stort och samtidigt finns förstås mängder med kunskap hos personalen som de fått genom arbetet i förskolan. Därför känns det väldigt angeläget att vi genom det här projektet kan ta tillvara på personalens kunskaper samtidigt som vi kan erbjuda utbildning som anpassas till verksamheterna, säger projektledare Isabella Enbågen på GR.

Målet är att det vid projektets slut ska finnas en högre andel rätt utbildad personal i regionens förskolor. Dessutom ska utbildningskonceptet och valideringsmodellen kunna användas i kompetensutvecklingen av personal även framöver.

Deltagande kommuner är Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö.


För mer information

Maria Dejevik, Validering Väst
Telefon: 0722-46 50 20

Isabella Enbågen, Göteborgsregionen (GR) 
Telefon: 0723-96 79 28

Ämnen

Taggar

Regioner


Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Presskontakt

Märit Malmberg Nord

Märit Malmberg Nord

Presskontakt Kommunikatör Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst 0761-33 33 36