Pressmeddelande -

Samlad ståndpunkt för Gotlandstrafiken har slagits fast

Vid ett möte på torsdagens eftermiddag samlade kommunledningen företrädare för olika organisationer på Gotland. Resultatet blev en samlad ståndpunkt i frågan om vilken standard och miniminivå som ska gälla när Gotlandstrafiken upphandlas. – Åsikterna har spretat en del, men nu har vi enats om vad som ska gälla. Gotland behöver samsyn och ett samlat agerande i den här frågan, säger Jan Lundgren, kommunstyrelsens ordförande. Den gotländska ståndpunkt som nu gäller för Gotlandstrafiken är: Trafik till två fastlandshamnar Bastrafik med två dubbelturer per dygn, cirka 3 timmar, på den norra linjen och en dubbeltur per dygn, cirka 3 timmar, på den sydliga linjen Trafiksystemet ska inrymma utvecklingsmöjligheter och flexibelt kunna anpassas till nya förutsättningar Konkurrenskraftiga och låga ”vägpriser” för gotlänningar, besökare och godstransporter. Kostnaden skall inte överstiga vad det kostar motsvarande sträcka på landsväg. För likvärdiga konkurrensförutsättningar måste merkostnaderna för gods i färjetrafiken neutraliseras – fraktproblematiken måste få en långsiktigt hållbar lösning. Långsiktiga och stabila förutsättningar för näringsliv och familjer på Gotland. Exempelvis får avtalet inte innebära orimliga kostnadsövervältringar p.g.a. oljeprisförändringar. Fartygen ska vara säkra och komfortabla. Nuvarande nivå är minimistandard. De organisationer på Gotland som hittills undertecknat den gemensamma skrivelsen är: Socialdemokraterna, kristdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet, moderaterna, miljöpartiet, vänsterpartiet, TCO-rådet, högskolan, vägpris.nu, Svenskt näringsliv, LRF, Företagarna, Gotlands Turistförening, Gotlands hembygdsförbund, Gotlands idrottsförbund, LO-distriktet, Östsvenska handelskammaren och länsstyrelsen. För mer information kontakta: Jan Lundgren, kommunstyrelsens ordförande, tfn: 0498-26 93 35, 070-526 93 35. Bo Dahllöf, regiondirektör, tfn: 0498-26 93 20, 070-526 93 20.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan