Pressmeddelande -

Inslag i Nordnytt fällt för intrång i privatlivet (rättad version)

Granskningsnämnden har fällt två inslag i Nordnytt för att de stred mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. Inslagen handlade om en kvinna i en norrländsk ort som stämt sin bank på 742 000 kronor. Hennes dåvarande make, som var revisor, hade skött hennes ekonomi under en sjuårig sjukdomsperiod på nittiotalet. Enligt kvinnan hade banken då, utan medgivande från henne, låtit honom ta ut pengar från hennes konton och fonder. Kvinnan beräknade att hon förlorat två miljoner kronor jämfört med om pengarna fått stå kvar. Anmälaren är kvinnans före detta make. Granskningsnämnden ansåg att han kunde identifieras av en större krets människor än den som tidigare känt till de rapporterade förhållandena. Nämnden konstaterade att mannens handlande utmålades som klandervärt och ansåg att identifieringen av honom i det sammanhanget inte hade ett oavvisligt allmänt intresse. Granskningsnämnden förelade Sveriges Television att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. Beslutet var enhälligt. BAKGRUND Enligt 7 § i SVT:s sändningstillstånd ska den enskildes privatliv respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat. Bestämmelsen är avsedd att ge skydd för den personliga integriteten och tillämpas även i fall med namnpublicering vid brott eller misstanke om brott. Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se

Ämnen

  • Massmedia