Pressmeddelande -

Sydnytt och Rapport fällt för osaklighet om avgående chef på Migrationsverket

Granskningsnämnden har fällt två inslag i Sydnytt som sändes den 10 och 12 mars och ett kortare sammandrag av inslagen som sändes i Rapport den 12 mars som var missvisande och därigenom stred mot kravet på saklighet. Sydnytt och Rapport rapporterade om en avgående chef på Migrationsverket. I samband med att hon skulle byta arbetsplats intervjuades hon och framförde kritik mot politiseringen av Migrationsverkets beslut. I inslagen sades att hon avgick i protest mot migrationspolitiken och att hon sista dagen på jobbet ”tog bladet från munnen”. Den avgående chefen anser att dessa påståenden var felaktiga. Nämnden fann att påståendet att hon avgått i protest var väl långtgående. Nämnden kunde inte heller finna att Sveriges Television haft tillräcklig grund för påståendet att hon tagit ”bladet från munnen”, vilket gav intryck av att hon dessförinnan inte velat eller kunnat uttala sin kritik offentligt. Sammantaget ansåg nämnden att det sätt på vilket chefens kritik av asylpolitiken och hennes beslut att byta arbete beskrevs i de anmälda inslagen blev och stred mot kravet på saklighet. Granskningsnämnden förelade Sveriges Television att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. Beslutet var enhälligt. Bakgrund: Enligt Sveriges Televisions sändningstillstånd skall programverksamheten bedrivas sakligt och med beaktande av att det skall råda en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet i televisionen. Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen skall vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, t.ex. genom att väsentliga uppgifter utelämnas. Handläggare: Anna Månsson, telefon 08-606 79 77

Ämnen

  • Massmedia