Pressmeddelande -

Varför anmäls radio och TV-program?

Professor Lennart Weibull har på uppdrag av Granskningsnämnden för radio och TV analyserat tre års anmälningar av radio- och TV-program. I rapporten Vad, varför och vem - anmälningarna till Granskningsnämnden 2002-2004 undersöker han vad tittarna ifrågasätter i programmen, vilken typ av kritik som framförs, vilka ämnen och vilka program som kritiseras. Rapporten tar även upp vem det är som anmäler och vilken roll kritiken och invändningarna har för dem. Analysen visar att kritiken handlar om mediernas roll i politiken och i kulturen. Anmälningarna kan ofta ses som debattinlägg i en fråga som engagerar anmälaren. Anmälaren är en oftast en man, vanligen bosatt i en större stad, och kritiken avser allmänpolitiskt innehåll i nyheter och samhällsprogram. Kvinnors anmälningar avser oftare nöjesprogram och rör moralfrågor om våld, sex, droger, fördomar och kränkningar. Det är främst privatpersoner som anmäler, men organisationer eller lobbyinggrupper kan anas bakom vissa anmälningar. En annan iakttagelse är att TV anmäls betydligt oftare än radio. SVT kritiseras oftare för osaklighet och partiskhet i nyheter och samhällsprogram medan TV4 oftare kritiseras för sådant som anses olämpligt i underhållningsprogram. Lennart Weibull anser att detta är ett uttryck för att allmänheten har olika förväntningar och krav på de olika programbolagen och har svårare att värdera TV4 och privat lokalradio. BAKGRUND I enlighet med sitt uppdrag publicerar Granskningsnämnden för radio och TV årligen vetenskapliga undersökningar. Rapporten finns tillgänglig på nämndens webbplats www.grn.se under rubriken Publikationer och informationsmaterial och kan beställas på telefon: 08-606 79 72. Frågor besvaras av Professor Lennart Weibull vid Göteborgs Universitet på telefon 031-773 12 18 eller 0708-49 39 88.

Ämnen

  • Massmedia