Gå direkt till innehåll

Kategorier: miljöbil

Kraftig minskning av koldioxidutsläpp från nyregistrerade bilar - men stora skillnader mellan kommuner

Kraftig minskning av koldioxidutsläpp från nyregistrerade bilar - men stora skillnader mellan kommuner

Den snabbt ökande andelen elbilar och laddhybrider i nybilsförsäljningen får nu ett kraftigt genomslag på de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nyregistrerade personbilar. Efter att utsläppen från nya bilar i princip låg stilla under en fyraårsperiod 2016-2019 har de minskat med 21 procent 2020 och 17 procent 2021. På kommunnivå är dock skillnaderna stora.

Pressansvarig Hanna Westrin på SKODA tar emot diplom av rallyprofilen Tina Thörner (t.v.), Värmlands landshövding Georg Andrén (t.h.) och Gröna Bilisters ordförande Marie Pellas

SKODA ENYAQ är Miljöbästa Bil 2021. Polestar är bäst på livscykelanalys och transparens

Sju finalister i Gröna Bilisters tävling Miljöbästa Bil 2021 fick idag diplom i den värmländska byn Borgvik. Juryn utsåg SKODA ENYAQ till Miljöbästa Bil 2021. Gröna Bilister utsåg Polestar till det märke som är bäst på att informera om biltillverkningens miljöpåverkan.
Gröna Bilister nominerade fyrtio bilmodeller till utmärkelsen Miljöbästa Bil 2021. En oberoende expertjury valde ut sju finalis

Visa mer

Gröna Mobilister

Gröna Mobilister är en ideell förening som verkar för en mobilitet som är anpassad till planetens gränser och global rättvisa. Vi vill stärka människors livskvalitet i städer och på landsbygd. Det gör vi genom informationsspridning och påverkansarbete.

Green Mobilists Sweden is an NGO that tries to pave the way for a mobility adjusted to the planetary boundaries, the scarce space of the cities, and the needs of the countryside. We work for a sustainable mobility for everyone, regardless place of residence and economic situation.