Projektbudget ska möta vårdskulden efter Covid-19

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2020 10:00 CEST

Nära 700 miljoner kronor satsas nu för att klara av den vårdskuld som uppstått i pandemins spår under nästa år. Detta klargör GrönBlå Samverkan när de idag presenterar sitt förslag till tilläggsbudget för 2021. Dessa insatser kommer att ske som ett projekt vid sidan av den budget som regionfullmäktige fattade beslut om i juni.

Pressträff idag: Presentation av kompletterande budget 2021

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2020 08:00 CEST

Pressinbjudan: GrönBlå Samverkan presenterar kompletterande budgetförslag 2021

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2020 09:00 CEST

PRESSINBJUDAN

GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen bjuder in till pressträff om förslag till kompletteringsbudget för 2021.

Datum: Måndag den 12:e oktober
Plats: Regionstyrelsen, Residenset i Vänersborg
Lokal: Regionstyrelsens sessionssal
Tid: 10:00

För er som vill delta på distans så kommer pressträffen att sändas live på webben på nedanstående länk:

https://vimeo.com/465884531/3fa128aecf

Frågor på distans kommer att kunna ställas i en chattfunktion som finns tillgänglig i sändningen ovan. Det går också bra att skicka per sms till mobilnumret nedan under pressträffens gång.

Presskontakt:
Torbjörn Colling
0700-82 52 19
torbjorn.colling@vgregion.se

GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen bjuder in till pressträff om förslag till kompletteringsbudget för 2021.

Läs vidare »

Slopat näringsförbud för vårdpersonal

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2020 10:23 CEST

Grönblå samverkan vill underlätta möjligheten för vårdpersonal att påbörja anställning inom VGR. Likaså vill vi säkerställa kompetensförsörjningen inom vården och därför häva de restriktioner som karenskravet innebär för personalen och deras möjlighet till arbete.

Koldioxidbudget ska stärka klimatarbetet i Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2020 16:17 CEST

Miljönämnden I Västra Götalandsregionen gav idag grönt ljus till en koldioxidbudget som omfattar hela länet. Syftet är att hjälpa länets aktörer se hur mycket utsläppen måste minska för att Västra Götaland ska kunna bidra till Parisavtalets mål om att hålla nere temperaturhöjningen under 2 grader. Nämnden slöt upp bakom GrönBlå Samverkans förslag om koldioxidbudget.

Donation av Covid-19 läkemedlet Remdesivir till Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2020 06:30 CEST

Region Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland har erbjudits, och för samtliga 21 regioners räkning accepterat, en donation av det antivirala läkemedlet Remdesivir från det tillverkande företaget Gilead Sciences. Region Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland gick i april ihop i ett fyrlänssamarbete för att gemensamt säkra tillgången till kritiska läkemedel för hela landets räkning med anledning av Covid-19 pandemin. Det är via denna modell som Remdesivir nu ska distribueras ut till regionerna utifrån behov.

Efterfrågan i världen och behovet för vissa svårt sjuka patienter av antiviralt läkemedel vid behandling av Covid-19 är stort. Remdevisir har hittills funnits att tillgå för licensförskrivning i Sverige samt inom ramen för klinisk prövning och är nu det första läkemedlet mot covid-19, som rekommenderas för godkännande i EU. En nationell expertgrupp har satts samman för att sköta fördelningen mellan de 21 regionerna utifrån behov.

- I Västra Götaland minskar antalet inlagda personer med Covid-19 långsamt men det är fortfarande många som vårdas på våra sjukhus. Det är betydelsefullt att få tillgång till läkemedel som Remdesivir, som kan vara en möjlig hjälp för svårt sjuka Covid-19 patienter, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen. Han tillägger också att testningen kommit igång på bred front vilket medför att fler nås av information och förhållningsregler, vilket kan bidra till minskad smittspridning och minskat antal sjuka.

- Nästan 2200 personer har mist livet i Covid-19 bara i Stockholm och idag är det 570 individer som vårdas och kämpar, vissa för sitt liv, i intensivvården och på sjukhus runt om i regionen. Vi har en hög överlevnadsgrad i Stockholmsvården, men vår förhoppning är att med det här läkemedlet ska kunna rädda ännu fler liv, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd i Region Stockholm.

- Skåne har haft ett jämnt inflöde av Covid-19-patienter i sjukvård och intensivvård. Mycket har hängt på att man successivt utvecklar vården och omhändertagandet, vi vill kunna ge behandling som räddar liv och gör sjuka friska snabbare. Med denna donation får vi tillgång till Remdesivir, vilket. vi hoppas ska göra oss ytterligare kapabla att vårda de sjuka, säger Carl-Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

- I Östergötland ser vi ut att ha tagit oss igenom den värsta fasen och antalet inlagda nu är ungefär än hälften av antalet i april. Samtidigt ser vi inte längre samma nedåtgående trend utan vi tycks ligga på något av en platå sett till antalet inlagda patienter. Det är välkommet att vi får tillgång till Remdesivir, för att kunna utgöra ett alternativ vid behandling av covid-19, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande i Region Östergötland.

FAKTA:

Donationen:

Mot bakgrund av det pågående utbrottet av COVID -19 har Fyrlänsgruppen, för samtliga regioners räkning, mottagit en donation av prövningsläkemedlet Remdesivir från Gilead Sciences för att möjliggöra behandling av svårt sjuka COVID-19 patienter i Sverige. Donationen är ett viktigt steg framåt i samarbetet mellan Sveriges regioner och läkemedelsindustrin för att snabbt svara på den pågående Covid-19-pandemin.

Donationen accepterades genom ordförandebeslut den 10 juni 2020 av respektive regionstyrelseordförande i de fyra regionerna.

En nationell expertgrupp har satts samman av NPO (nationella programområden) Infektion för att sköta fördelningen av läkemedlet ut i landet utifrån behov.

Fyrlänssamarbetet:

Sveriges 21 regioner har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ett nära samarbete när det gäller att säkra läkemedelsförsörjningen i Sverige relaterat till Covid-19.

Regionerna Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland (Fyrlän) har från övriga regioner fått i uppdrag att köpa in läkemedel som bedöms som de mest centrala och kritiska baserat på ökade behov.

Remdesivir:

Med anledning av det pågående utbrottet av covid-19 i världen finns ett behov av att snabbt hitta behandlingar och förebyggande medicinska åtgärder.

Remdesivir är det första läkemedlet mot covid-19, som rekommenderas för godkännande i EU.

Region Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland har erbjudits, och för samtliga 21 regioners räkning accepterat, en donation av det antivirala läkemedlet Remdesivir från det tillverkande företaget Gilead Sciences. Region Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland gick i april ihop i ett fyrlänssamarbete för att gemensamt säkra tillgången till kritiska läkemedel för hela landet.

Läs vidare »

Västra Götalandsregionen mest attraktiva offentliga arbetsgivaren

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2020 13:40 CEST

Västra Götalandsregionen ses externt som Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare år 2020. Detta enligt Ranstad Employer Brand Research årliga undersökning. Undersökningen visar också att Västra Götalandsregionen ökat sin attraktivitet sedan mätningarna startades år 2018 med 11 procent.

- Det är ett mycket glädjande besked att Västra Götalandsregionen rankas som den mest attraktiva offentliga arbetsgivaren år 2020. Inte minst eftersom den fångar upp attityden bland dem som inte arbetar inom Västra Götalandsregionen och som därmed skulle kunna tänkas söka sig till regionen.

- Västra Götalandsregionen har som målsättning att bli Sverige bästa arbetsgivare med flest nöjda medarbetare. Det är självklart ett långsiktigt arbete, men kan bidra till den positiva attityd som undersökningen visar på. Det är även till fördel när det gäller rekrytering som är så viktig för vårdens framtida utmaningar, säger Linn Brandström (M), regionråd och ordförande i personalutskottet.

- Samtidigt som jag är glad åt undersökningens resultat så vill jag också understryka att det så klart finns förbättringspotential. Jag vill också framhålla att många medarbetare inom organisationen sliter hårt, inte minst nu under pandemin, vilket vi alla ska känna tacksamhet för. Det kommer att krävas både återhämtning och fortsatta insatser inom arbetsmiljöområdet. Därför har också regionstyrelsens personalutskott ett fokus på att följa utvecklingen och att arbetet utifrån de uppsatta målsättningarna fortgår, menar Linn Brandström.

Kommentarer:Linn Brandström (M), tel. 070 444 68 62
Regionråd och ordförande i personalutskottet

Presskontakt:
Torbjörn Colling (M), tel. 070-082 52 19
Kommunikationsansvarig GrönBlå Samverkan

Västra Götalandsregionen ses externt som Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare år 2020. Detta enligt Ranstad Employer Brand Research årliga undersökning. Undersökningen visar också att Västra Götalandsregionen ökat sin attraktivitet sedan mätningarna startades år 2018 med 11 procent.

Läs vidare »

Oroväckande låg tillgänglighet till BUP kräver handling

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2020 08:30 CEST

GrönBlå Samverkan har fått kännedom om att det, trots återkommande ekonomiska tillskott, råder oroväckande låg tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västra Götalandsregionen. Därför uppdrar vi åt regionens tjänstemän att återkomma med lämpliga åtgärder som kan lösa tillgänglighetsproblematiken inom BUP.

Nu permanentas pilotprojektet Ungas Psykiska Hälsa

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 15:50 CEST

Efter mycket goda utvärderingsresultat beslutade idag psykiatriberedningen att gå vidare med pilotprojektet Ungas Psykiska Hälsa (UPH), med syftet att permanenta konceptet i Västra Götalandsregionen.

Satsning på vägsträckningar vid Uddevalla och Grästorp

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 14:28 CEST

Regionstyrelsen beslutade idag om att prioritera två nya objekt i den regionala infrastrukturplanen, dels på Väg 678 Bratteröd – Grohed i Uddevalla kommun och dels Förbifart Grästorp.

Sträckan Bratteröd – Grohed är en olycksdrabbad och hårt trafikerad sträcka som används som omledning av trafik när Uddevallabron är avstängd. Förslaget är att den ska byggas som en 2+1 väg och projektet är beräknat till 100 miljoner kronor. Projektet kan starta ganska omgående och redan nu pågår ett arbete med att bygga ett mötesspår på södra Bohusbanan.

- Det känns oerhört skönt att breddning av vägen mellan Bratteröd och Grohed har prioriterats högre och att bygget snabbt kan komma i gång, kommenterar regionrådet Kristina Jonäng (C).

Objekt Förbifart Grästorp syftar främst till att leda bort den tunga trafiken från Grästorps tätort.

- Äntligen finns en lösning för att minska den tunga trafiken i Grästorp. Det är bra att vi kunde hitta en sträckning som alla kunde enas om. Det har varit en bra dialog mellan stat, region och kommuner i det arbetet, understryker Kristina Jonäng (C).

Kontakt

Kristina Jonäng (C)
Regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden
Tel. 0708-67 16 21

​Regionstyrelsen beslutade idag om att prioritera två nya objekt i den regionala infrastrukturplanen, dels på Väg 678 Bratteröd – Grohed i Uddevalla kommun och dels Förbifart Grästorp.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (M)
 • Kommunikationsansvarig
 • torcrbkljoqzrnrf.ckaolavlisengdb@voagrogegubiocdn.usserm
 • 0700-82 52 19

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (MP)
 • Pressansvarig
 • libanukbs.xdsawmndubkvrzisbrt@hhvgzmremtgiatoneq.shteqh
 • 0768-29 57 32

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (L)
 • Pressansvarig
 • naqjnnnta.oksiawewhferpetzbb.tfculteinsdiuqks@iwvgfcreeugibmonhu.sjyete
 • 0700-85 27 96

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (C)
 • Pressansvarig
 • mathx.lotooornhkqvwwisnet@sevgkdrerfgiluonqe.shueqo
 • 0700-85 26 99

 • Presskontakt
 • Politisk sekreterare (KD)
 • Pressansvarig
 • tholomutasci.ptzalabmgvxrebjn@vgvgbnreusgiaponqi.sqleai
 • 0762-13 39 21

Om GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

Den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen - Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.